Menhir v Dolních Chabrech

Menhir v Dolních Chabrech

Praha 8 má jednu velkou vzácnost, a to vlastní menhir. Tato zvláštní památka se nachází uprostřed rodinné zástavby v Dolních Chabrech a na první pohled se skoro dá přehlédnout. Ale to by byla škoda a tak na „náš“ menhir upozorněme, zvláště, když je jediný v Praze.

Menhir v Dolních Chabrech Nejdříve se podívejme na to, co to takový menhir je. Podle keltského či chcete-li bretaňského jazyka lze slovo menhir přeložit jako dlouhý kámen. Jedná se tedy o vztyčené kameny, která jsou jen hrubě opracovány. Na evropském kontinentu jsou jich tisíce. Původ a určení těchto kamenů nebylo zcela prokázáno. Dle některých teorií není rozmístění těchto kamenů v krajině zcela náhodné a mají specifická pravidla. Objevují se teorie, že menhiry v krajině vytvářely jakýsi kalendář, a tak se i používaly. Kolem Prahy, především na severozápadě, se po spojení dochovaných menhirů dá dojít k zajímavým geometrickým tvarům.

Menhir v Dolních Chabrech

Menhir v Dolních Chabrech je možno nalézt v ulici Ládevská 542. Menhiru byla naměřena výška kolem tří metrů, ale nad zemí je vidět jen asi 160 centimetrů. Obvod menhiru v úrovni země je 275 centimetrů. Při archeologických pracích v roce 1980 bylo zjištěno, že pod menhirem jsou tři navážky různého materiálu v síle metr a půl. Je tedy jasné, že na toto speciální místo byl menhir dopraven pomocí lidské činnosti. Odhady jeho postavení na současné místo se velmi liší a pohybuje se od doby neolitu (4–6 tis. př. n. l.) až po dobu keltskou, kdy v Dolních Chabrech žili keltové (kolem 4. st. n. l.). Poslední varianta s kelty je však nejméně pravděpodobná.

Menhir v Dolních Chabrech

Menhir byl poprvé zdokumentován archeologem a spisovatelem Eduardem Štorchem v roce 1914. Zajímavé je, že tehdy stál menhir uprostřed polí. Přestože se kámen vůbec nepohnul, je kolem něj dnes hustá zástavba. I ta se mu však vyhnula, a tak plot rodinného domu se kolem menhiru točí, aniž by jej narušil. Kdoví, jestli za tím není pověst o tom, jaké negativní věci se mohou stát při přemístění těchto kamenů. Chaberskému menhiru se říká kamenný slouha, protože připomíná lehce nahrbenou postavu. Kámen je buližník a pravděpodobně pochází z nedalekého Ďáblického lesa, kde se buližník nachází. V roce 1967 byl zařazen do státního seznamu nemovitých památek.

Menhir v Dolních Chabrech

V Ládevské ulici však nenajdete jen jeden menhir. Majitel domu pan, Jan Jakub Soukup, dne 3. 8. 2006 vztyčil za plotem ještě jeden menhir, a to pomocí jeřábu. Tento kámen byl nalezen v roce 1980 pod povrchem země. Pravděpodobně se jedná o menhir, který stal na jiném místě a byl někým dopraven na místo dnešní zahrady poblíž prvního menhiru.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124