ČSSD uklízela v Ďáblicích

Místní buňka sociální demokracie v Ďáblicích je opravdu velmi činorodá. V listopadu a prosinci podnikla opakované čištění ulice za podpory obvodní organizace ČSSD Praha 8. Níže najdete jejich článek a fotografie jejich práce.

Po úklidu
Před úklidem

V říjnu jsme si vycílili uklidit Ďáblickou ulici (chodník) v úseku od útvaru Policie ČR až po autobusovou zastávku Skládka Ďáblice. Úklidu se zúčastnili převážně členové ČSSD Ďáblice, jejich rodinní příslušníci a také sympatizanti. Chodník byl ze 2/3 znečištěn zeminou, trávou a plevelem, zejména u svých okrajů a tím znemožňoval chodcům i jiným jeho užívání v celém rozsahu. Pod nánosem hlíny na nás u obou okrajů vykoukly masivní žulové obrubníky, které byly doposud lidskému oku utajeny. Vzrostlejší porosty lemující cestu byly zkráceny, protože přímo znemožňovali průchod.

Úklid probíhal ve čtyřech sobotních odpolednech, většinou od 14:00 hod. do 17:00 hod. Náš vytýčený cíl jsme splnili a před Vánocemi jsme tuto část chodníku na katastrálním území Ďáblice symbolicky předali Ďáblickým, ale i Březiněveským občanům. A co bude dál? Budeme usilovat, aby tento propojovací chodník mezi Ďáblicemi a Březiněvsí sloužil i nadále svému účelu. Chodník chceme využít jako stezku pro chodce a cyklisty, dále ji propojit s dalšími cyklotrasami. Třeba s okruhem kolem skládky.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124