Jak je to s připravovanou novou radnicí

Nová radnice, aneb téma před komunálními volbami u současných vedení jednotlivých městských částí velmi populární. Je tomu skutečně tak. Kromě ODS na Praze 8 i ODS na Praze 7 chce zahájit nevratné kroky na výstavbu nové radnice ještě o komunálních voleb. Možná se plíží strach z možných výsledků ve volbách. Tak se na to pojďme podívat a pojďme si říci, proč je ČSSD k těmto návrhům velmi skeptická.

Úřad Městské části Praha 8 dnes sídlí v několika budovách v Praze 8, a to nejen v Libni, ale i například nahoře v KD Krakov v Bohnicích. ČSSD souhlasí s tím, že je mnohem účelnější jak pro chod Úřadu Městské části, tak i pro občany, aby byli všichni úředníci pro občany soustředěni na jednom místě. Větší část budov zmíněných výše neodpovídá dnešním požadavkům. Jedná se především o energetickou náročnost a jistě v další míře o využitelnost těchto prostor, které někdy nebyly pro kancelářské účely ani zřizovány. Problémem bezesporu je i to, že některé budovy v Libni se nacházejí na místech, kudy povede tzv. vnitřní okruh. ČSSD je logicky pro to, aby úředníci mohli vykonávat svou práci v prostorách pro to vhodných a dále aby energetická náročnost budovy, kde sídlí úřad, byla co nejšetrnější.

Proč nová místa pro nové úředníky? Je potřeba nahlas říci, že stát předává obcím čím dál více agendy, kterou musí obce vyřizovat, a stát tak přenáší svou odpovědnost na obce. Jedná se třeba o občanské průkazy či cestovní pasy, ale i řadu dalších činností. Je jisté, že nová pravicová vláda v tomto trendu bude výrazně pokračovat. Je tedy možné, že počet úředníků bude stoupat a my budeme stát před nerudovskou otázkou: Kam s nimi?

Zatím tento text vypadá jako podpora výstavby nové radnice. Tak proč ČSSD již několikrát hlasovala proti návrhu ODS, a to společně se všemi ostatními stranami v zastupitelstvu?

ODS ví a mluví o výše popsaných problémech minimálně dvě volební období, po která v zastupitelstvu působím. S návrhem na výstavbu radnice přišel pan starosta poprvé veřejně na schůzi komise pro územní rozvoj dne 24. 2. 2010. Tehdy řekl, že chce kromě nové radnice vybudovat i obchodní centrum, které by radnici postupně do cca. 12 let splatilo. Cenu odhadoval na 600 až 800 miliónů. Jako podnět a nápad to bylo zajímavé a ČSSD předpokládala, že se o této problematice povede seriózní diskuse. Bohužel se stalo něco jiného. ODS začala konat a na začátku května na zastupitelstvu představila projekt na stavbu obchodního centra a také tzv. soutěžního dialogu, podle kterého chce radnice vybírat realizátora stavby. Cena se výrazně vyhoupla, už byla kolem jedné miliardy.

Někteří zastupitelé poukazovali na to, že projekt na stavbu je předražený a obsahuje chyby, které nebyly vysvětleny. Dále nebylo odpovězeno na to, zda je stavba na vybraném místě u Palmovky vůbec stavebně a technicky realizovatelná. Nebylo reagováno ani na další podněty zastupitelů ohledně podrobnějších dat o využitelnosti obchodního centra ve tvrdé konkurenci okolních staveb. ODS schválila oba materiály rovnými 23 hlasy, tedy minimem, což se panu starostovi stalo asi poprvé.

Vrcholem pak je jakási nová mantra ODS o tom, že musíme rychle využít peníze z prodeje domů, aby je ti po nás nemohli projíst. ODS tak předpokládá, že všechny další politické strany jsou nesolidní a její představitelé se chtějí obohatit z veřejných zdrojů. Jedinými svatými a spravedlivými jsou tudíž oni. Zajímavé, že?

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124