Problematika sběrného dvora na Praze 8 a změna územního plánu

Zmíněná problematika byla otevřena díky schvalování nového znění územního plánu. Ten se schvaluje přibližně jednou za 10 let na úrovni Magistrátu hlavního města Prahy. Městská část navrhla celou řadu změn a jedním z nich byla i změna územního plánu na pozemcích kolem současného sídla firmy Ipodec z SV (smíšená výstavba) na TIN (technická infrastruktura). Krom toho jste se mohli z různých zdrojů dozvědět celou řadu dalších okolností od skutečnosti o nebezpečných odpadech, vlastníkovi Ázerbájdžánu a dalších věcech u kterých se někdy i divím jakým způsobem se k této problematice vážou. Takže se pojďme podívat na fakta.

Žádný záměr Prahy 8 na rozšíření činnosti firmy IPODEC o sběrný dvůr na nebezpečné odpady neexistuje, takový záměr nemá ani management firmy, ani akcionáři, kterým je mimo jiné z menší části Městská část Praha 8. Radnici Prahy 8 se v loňském roce podařilo od hlavního města získat do správy pozemek 527/97, s cílem zabezpečit tolik potřebný rozvoj firmy IPODEC. Rada MČ Praha 8 následně (v listopadu 2009) schválila uzavření nájemní smlouvy na tento pozemek firmě IPODEC, která zde plánuje, jako konkrétní opatřeni ke snížení hlukové zátěže domu nacházejících se v těsné blízkosti areálu firmy, vybudovaní hlukově odstíněné parkovací plochy a provozního zázemí firmy. To je v souladu se stávajícím územním plánem a v případě získání stavebního povolení a následně kolaudace bude realizováno. Samozřejmostí je využití přírodních prvků tlumících hluk (výsadba nových a využití části stávajících stromu) v kombinaci s dalšími segmenty. Zde budou rozhodující závěry hlukové studie, jejíž zpracování firma bude realizovat.

MČ Praha 8 ale současně stojí před závažným problémem: dosluhující sběrného dvora ve Voctářově ulici, jehož více jak 50% návštěvníků tvoří obyvatele Prahy 8. Tento sběrný dvůr je potřeba nahradit, neboť jinak by více jak stotisícové město zůstalo bez jakéhokoliv zařízení tohoto typu, určeného ke třídní odpadu. To by jistě bylo velmi negativní a mohlo by to mít dopady, které si jistě dovedete představit. V návaznosti na výše uvedené má Městská část zájem využít část pozemku (527/97), v případě schválení změny územního plánu (tzn. reálně nejdříve v roce 2012), a na této ploše vybudovat sběrný dvůr. Tedy jakousi kopii stávajícího sběrného dvora ve Voctářově ulici, se stejným sortimentem přijímaných odpadů, z nichž naprosto nejdůležitějšími jsou komunální objemné odpady, odpady z rekonstrukcí bytů a domů, stejně jako odpady ze zeleně. Zařízení tohoto typu slouží také jako místo zpětného odběru elektro-zařízení a jako stabilní místo sběru třeba plechovek od barev a autobaterií, které se řadí do nebezpečných odpadů. Provoz sběrného dvora se odehrává pouze v denních hodinách, v neděli a o svátcích je sběrný dvůr uzavřený, shromážděné odpady jsou pravidelně odváženy, v případě nebezpečných odpadů jsou navíc vždy ukládány do vodotěsných sběrných nádob. Provozovatel tohoto zařízení je vybrán ve veřejné soutěži hlavním městem.

Na závěr jen několik slov proč přesunout sběrný dvůr. V Libni je delší dobu a na místě zcela nevhodném díky tomu, že je umístěn v záplavovém území. O nevhodnosti tohoto umístění jsme se mohli přesvědčit v roce 2002, kdy větší část sběrného dvora putovala po řece. Když komise pro územní rozvoj, kde jsem členem i já, hledala náhradní prostory na Praze 8 narazila na problém, že vhodné prostory prostě neexistují. Na celém území Prahy 8 neexistuje prostor pro sběrný dvůr, který by nebyl problémový z hlediska blízkosti lidských obydlí či životního prostředí. Nakonec byl tedy vybrán prostor u firmy IPODEC jako nejmenší zlo ze všech možných zel.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124