Kulturní domy na Praze 8

V Praze 8 máme dva velké kulturní domy. Jedná se o kulturní dům v Ládví a kulturní dům Krakov. Oba tyto kulturní domy byly postaveny při výstavbě sídlišť kolem nich a mají tedy mnohé nedostatky z této doby. Přesto byly bohatě využívány. V KD Krakov se dlouhá léta mohli scházet lidé milující country a folk. V KD Ládví cvičily tehdejší i dnešní hvězdy a natáčely se zde písničkové recitály nebo dětské pořady. Je tedy zřejmé, že oba tyto kulturní stánky byly maximálně využívány.

V 90tých letech však dochází k prudkému obratu, a to především v KD Ládví. Větší část tohoto domu je postupně naplněna butiky a podobnými obchůdky, které zde můžeme vidět až do dnešní doby. Část domu byla hloupě pronajata společnosti provozující diskotéku. Z těchto dvou změn se KD Ládví již nevzpamatoval.

KD Krakov se dlouhá léta drží. Zlom přichází s povodněmi, kdy se z KD Krakov stává humanitární středisko a na více jak rok se v něm kultura prakticky ztrácí. Tento trend pokračoval především po odchodu bývalé ředitelky. Až v poslední době můžeme sledovat postupné obnovování činnosti.

Hlavním zásahem do provozu obou kulturních domů bylo rozhodnutí o zrušení jednotného vedení obou kulturních domů v 90tých letech. V poslední době se totiž o provoz těchto domů stará jak kulturní odbor městské části, tak především Servisní středisko městské části. To znamená, že zisky z pronájmů získává Servisní středisko, které se podílí i na případných opravách, ale kulturní program dělá úplně někdo jiný. Výsledkem pak je, že především KD Ládví se stal tržnicí s jen nárazovými akcemi.

Současný stav již není z pohledu ČSSD udržitelný a je nutné přejít k razantním krokům. Především ke zřízení příspěvkové organizace, která bude mít na starosti kulturu a provoz těchto domů. Zároveň je nutné personálně posílit vedení obou kulturních domů tak, jak byla snaha učinit to v roce 2003. Dále je potřeba, aby byly připraveny dlouhodobé projekty rozvoje a zaměření obou kulturních domů. Radnice a vedení Prahy 8 se musí připravit na to, že v prvních letech je potřeba do kultury investovat a teprve pak je možné očekávat jejich vlastní finanční soběstačnost.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124