Jak dál s kulturními domy na Praze 8

Na naší městské části máme dva velké kulturní domy. Jedná se o kulturní domy v Ládví a na sídlišti v Bohnicích u Krakova. Oba tyto kulturní domy byly postaveny při výstavbě sídlišť kolem nich a mají tedy mnohé nedostatky z této doby, především ve stavební oblasti. Přesto byly tyto kulturní domy bohatě využívány. V KD Krakov se dlouhá léta mohli scházet lidé milující country a folk či písničkáře. Na některých starších nosičích hudby také můžeme nalézt záznam o tom, že zde byly nahrány. To se netýká jen hudby, ale i humoristických dialogů Miloslava Šimka. V KD Ládví zase byla tak dobrá akustika, že zde cvičily tehdejší i dnešní hvězdy a natáčely se zde písničkové recitály nebo dětské pořady. Je tedy zřejmé, že oba tyto kulturní stánky byly maximálně využívány.

V 90tých letech však dochází k prudkému obratu, a to především v KD Ládví. Nejprve se větší část tohoto domu pronajímá jako vhodné místo pro butiky a podobné obchůdky, které zde můžeme vidět až do dnes. Dále dochází k neuvěřitelně hloupému pronájmu společnosti zabývající se diskotékou. Z těchto dvou změn se KD Ládví již nevzpamatoval.

KD Krakov se dlouhá léta drží. Zlom přichází s povodněmi, kdy se z KD Krakov stává humanitární středisko a na více jak rok se v něm kultura prakticky ztrácí. Po odchodu bývalé ředitelky tohoto domu se pak kultura dále vytrácí. Až v poslední době pak můžeme sledovat postupné obnovování činnosti v KD Krakov. Tato činnost je sice zaměřena jiným směrem, ale pro tento kulturní dům, se zdá být směrem vyhovujícím.

Hlavním zásahem do provozu obou kulturních domů je pak rozhodnutí o zrušení jednotného vedení obou kulturních domů z kraje 90tých let. V posledních letech se totiž o provoz a pronájmy v těchto domech starají jak kulturní odbor městské části, tak především Servisní středisko městské části. To znamená, že zisky z pronájmů získává Servisní středisko, které se podílí i na případných opravách a servisu, ale kulturní program dělají úplně jiní lidé z odboru kultury. Výsledkem pak je, že především KD Krakov, který je na jednom z nejlepších míst mimo střed Prahy, se stal tržnicí s jen nárazovými akcemi.

Současný stav již není z pohledu ČSSD udržitelný a je potřeba přejít k razantním krokům. Především ke zřízení příspěvkové společnosti, která bude mít na starosti jak kulturu, tak i starost o budovy a případné pronájmy. Zároveň je potřeba personálně posílit vedení obou kulturních domů tak, jak byla snaha učinit to v roce 2003, kdy ale nakonec bylo výběrové řízení zrušeno bez vysvětlení. Dále je potřeba, aby toto nové vedení připravilo dlouhodobé projekty rozvoje a zaměření obou kulturních domů. Radnice a vedení Prahy 8 se pak musí připravit na to, že v prvních letech je potřeba do kultury investovat a teprve pak je možné očekávat jejich vlastní finanční soběstačnost.

To vše je otázkou rozhodnutí. V tuto chvíli začínáme naprosto od nuly a je možné oba kulturní domy velmi rozvinout. Tedy pokud bude vůle.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124