Botanická zahrada - Tisková zpráva KVV ČSSD Praha

Botanická zahrada nesmí omezovat prostor určený k rekreaci občanů Prahy 8

PRAHA (29. dubna 2011) – Česká strana sociálně demokratická zásadně nesouhlasí s uzavřením vyhlídkové stráně v pražské Troji, ke kterému přistoupila v dubnu tohoto roku Botanická zahrada pod vedením ředitele Oldřicha Vacka. I proto sociálně demokratičtí zastupitelé městské části Praha 8 aktivně podpoří sobotní protestní akci s názvem „Pochod proti plotu“.

Zástupci ČSSD již dva roky upozorňují na nepřijatelnou politiku oplocování Botanické zahrady, v současné době však situace dosáhla takové míry, že přímo omezuje životní standard a komfort obyvatel žijících v nedalekém okolí. Za průchod prostorem Botanické zahrady si navíc plánuje ředitel Vacek účtovat minimální poplatek ve výši 200 korun za osobu.

„Oplocení části Botanické zahrady zapříčinilo odříznutí jedné části Troji od druhé, oplocený prostor nyní musejí občané dlouze obcházet,“ říká k celé situaci předseda pražské ČSSD Petr Hulinský. „Není možné, aby prostor, který ještě nedávno využívali občané k rekreaci, byl nyní přístupný pouze v otevíracích hodinách zahrady a navíc za poplatek. Nehledě na skutečnost, že mnoho občanů využívalo tento prostor při chůzi do práce či za vzděláním. Podle mě jde o omezování občanů a naprosto zbytečnou šikanu.“

Botanická zahrada se hájí tvrzením, že je opatření v souladu se schváleným Generelem Botanické zahrady hl. m. Prahy. Pakliže je tomu skutečně tak a díky tomuto Generelu bylo přijato tak zásadní a občany omezující opatření, je sociální demokracie prostřednictvím svých zástupců připravena usilovat o takovou změnu Generelu, aby bylo možné navrátit tento prostor zpět do volného užívání občanům hlavního města Prahy.

„Je paradoxní, že instituce typu Botanické zahrady má z podstaty přibližovat přírodu občanům a ve skutečnosti přírodu oplocuje a činí méně přístupnou,“ dodává zastupitel MČ Praha 8 Roman Petrus.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124