Tunel mezi Karlínem a Žižkovem

Technická zajímavost na Praze 8

Vchod do tunelu
Z tunelu do Karlína

Z Karlína se dá na Žižkov projít rychle a bez objíždění celého vrchu Vítkov. Poblíž Karlínského náměstí najdete tunel na Žižkov. Tunel je pro pěší a spojuje Thámovu ulici v Karlíně s Tachovským náměstím na Žižkově. Délka tunelu je 303 metrů, průměrná šířka 4,4 – 4,8 metrů a maximální výška je 3,40 metrů. Stoupání je 8,1 % a celkový výškový rozdíl mezi Žižkovem a Karlínem je 28,89 metrů. Obezdívka tunelu je ze speciálních betonových kvádrových prefabrikátů. Technologie výstavby byla úplně nová díky tomu, že se kámen změnil na beton. Nový systém se velmi osvědčil a další podbné stavby se pak již dělaly betonové.

Tunel
Vnitřek tunelu

Vybudován byl v roce 1953 a otevřen 19. 12. 1953. Dodavatelem tunelu byl národní podnik Baraba. Oficiálně udávané náklady činily 12 miliónů korun. Slavnostní plakát nad hlavou předsedy ONV Prahy 3 měl nápis „Tuneláři vítají…“ Tunel dostal prezident Antonín Zápotocký jako svérázný dárek k 63. narozeninám.

Tuneláři vítají…

Zajímavostí je, že původně měl mít tunel dvě větve. Ta pro vozidla a tramvaje měla být delší, s menším stoupáním a její vyústění mělo být v Šaldově ulici. Bohužel vše zůstalo jen na papíře. Tunel byl ve své době hojně využíván i díky mnohým karlínským závodům. Samozřejmě však nesloužil jen jako komunikace. V tunelu se nalézaly i strategické objekty pro ochranu před atomovým útokem.

V současnosti zázemí tunelu slouží jako výzkumné pracoviště pro výzkum atomových částic. Zároveň v těchto prostorách probíhá měření hory Vítkov a při nejrůznější výstavbě se zde zaznamenávají otřesy.

Foto ze zahájení jsem si zapůjčil z www.zizkov.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124