Zámecký pivovar a Löwitův mlýn neboli také Libeňské podzámčí

Pivovar a mlýn zezadu
Pivovar zepředu

Libeňské podzámčí najdeme na začátku cesty od zámku do Thomayerových sadů. Dnes je sestaveno ze dvou nemovitostí. Nejprve po pravé straně je to pozůstatek tvz. Zámeckého pivovaru a vlevo se pak jedná o Löwitův mlýn. Přestože jsou dnes obě nemovitosti provázány a zároveň byly v roce 2009 prodány Městskou částí soukromému majiteli, tak v historii tomu tak vždy nebylo.

Zámecký pivovar

Pivovar od mlýna
Sklepy

Zámeckým pivovarem se nazýval nejstarší funkční pivovar v Libni. Ten vznikl v letech 1545 – 1590 a postaral se o to Albrecht Bryknar z Brukštejna, který v té době obec Libeň vlastnil. Výhodou jistě bylo to, že všichni hostinští museli povinně odebírat pivo právě z tohoto pivovaru a proto existují záznamy, že v roce 1590 se pivo z tohoto pivovaru točilo v osmi hospodách v obci Libeň. Jedním z pozdějších majitelů pivovaru byl v roce 1634 i Albrecht z Valdštejna, jak o tom vypráví záznam ze zemských desek. Každopádně majitelé pivovaru se střídali stejně rychle, jako majitelé celé Libně i zámku.

Sklepy

Až v roce 1662 se Libeň stala majetkem Starého Města pražského. Noví majitelé se pustili do renovace svého majetku a kromě úprav zámku se dostalo i na pivovar. Pivovar sice přišel o část svých pozemků o mlýn, papírnu a další provozy, ale pivovar sám byl zachován. Možná i proto, že primátor Starého Města získával z každé várky půl sudu piva. Ale dobře se měli i další radní a úředníci. Dochována je i odměna pro sládka z roku 1773, kdy činila 30 zlatých.

Místnosti

Bohužel pivovar stejně jako mlýn trpěl během válečných let. V letech 1741 – 1744, kdy probíhala válka o rakouské dědictví, byl okupačními armádami úplně zničen. Dochovala se zpráva o tom, že v roce 1742 byl zničen a rozprodán po kusech měděný kotel pivovaru za 300 zlatých. V roce 1751 bylo celé podzámčí obnoveno a v pivovaru se ročně vařilo přibližně 516 hektolitrů piva. Ovšem za sedmileté války bylo celé libeňské panství, včetně pivovaru, opět opuštěno. Opět se však vzpamatoval společně s novými majiteli panství. Pivovar byl sice malý – zařízený na ruční práci, ale produkce piva stále stoupala. V polovině 17. století na 3000 hektolitrů piva a koncem 19. století pak již 8750 hektolitrů piva ročně.

Půda
Nádvoříčko

Obec Staré Město následně pronajímala pivovar různým nájemcům. Někteří z nich později dali své jméno ulicím v okolí. Například Stejskalova ulice je pojmenována podle sládka Martina Stejskala, který měl pivovar v nájmu v letech 1846 – 1871. Ten mimochodem vybudoval i pozdější Smíchovský pivovar. Martin Stejskal byl i obecním radním a později starostou. Posledním nájemcem pak byl Jan Štolc. Ten v roce 1888 rozšířil pivovar i o lednici a novou spilku a zároveň také velký sál. Dochovala se o něm zpráva, že pivo prodával velmi levně a přímo ze sklepa. Peníze se prý vkládaly nahoře do džbánků a vozíčkem se dopravovaly do sklepa. Zde byl džbánek dle hotovosti naplněn a následně byl zase vozíčkem dopraven k majiteli.

Zadní budova
Pivovar a mlýn zezadu

V roce 1890 zámecký pivovar výrazně poškodila povodeň. O devět let později v roce 1899 si Zámecký pivovar pronajal První měšťanský pivovar v Holešovicích a zdejší výrobu piva zrušil. Dále pak byly využívány prostory pro skladování materiálu a část prostor byla využita jako byty.

V roce 1906 zde byla zřízena Hasičská stanice pro Prahu 8 a v roce 1969 byly tyto prostory přiděleny Divadlu Stanislava Kostky Neumanna v Libni. To zde skladovalo kulisy a další materiály. Do dnešních dnů byla zachována hlavní pivovarská budova, naopak varna byla zbořena. Celý areál byl poměrně náročně rekonstruován, aby v roce 2002 povodeň tuto práci zmařila. Stejně jako mlýn přejde v roce 2009 do soukromých rukou.

Löwitův mlýn

Mlýn
Balkón

Tento Velký mlýn, nebo též Löwitzův stával při jednom z ramen Vltavy. Dnes se tak nejeví díky řece Rokytce, ale to je jen zdání. Dříve Vltava tekla Karlínem a míjela právě tento mlýn. První písemnou zmínku o mlýně nacházíme v roce 1530, v poznámce se doslova mluví o držení vody na jezích u Libně.

O více než 200 let později, v letech 1741–1744, byl mlýn zničen. Dobové zprávy potvrzují, že šlo o místo pusté.

Cesta ke špejcharu
Špejchar z nádvoříčka

Mlýn byl obnoven na konci 18. století. Hlavní budova bývala klasicky patrová. V průběhu let však došlo k terénním úpravám, díky nimž se budova dnes jeví jako přízemní s polosuterénem. Uvnitř je jen jedna veliká místnost s trámovým stropem, neseném uprostřed celou řadou dřevěných sloupů.

Součástí mlýna byly i další pozemky včetně polí a luk. Dále k němu náležela vodárna a pila. V roce 1872 bylo vysušeno Vltavské rameno a mlýn tak nemohl sloužit dál svému účelu. V té době jej odkupují manželé Jachym a Matylda Löwitzovi a otevírají v něm pekárnu.

Místnosti v přízemí
Místnost s dveřmi v přízemí

V padesátých letech minulého století začal mlýn chátrat a byl využíván všelijak, včetně skladiště brambor. Do dnešních dnů se zachovala i stodola. Na ní si můžeme prohlédnout klasicistní motiv slunce. Po roce 2000 proběhla velká a nákladná rekonstrukce celého objektu, aby v roce 2002 přišla ničivá povodeň a velkou část práce zmařila. Doufejme, že nový majitel, který chce v tomto prostoru mít velkou restauraci, objekt citlivě zvelebí.

Mlýn z nádvoříčka
Půda – trámoví
Trámoví
Datum nade dveřmi v přízemí

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124