Libeňská synagoga

Vstupní část
Vchod

Existuje stará legenda o tom, že jméno Libeň vzniká díky kněžně Libuši, která na dnešním území Libně měla svůj hrádek. Z této legendy se dozvídáme i o tom, že kněžna povolala několik židovských rodin usadit se v podhradí. Zároveň prý kněžna dala postavit první synagogu.

Na pravdě však můžeme založit to, že židovské osídlení bylo na území Libně vždy velmi velké. Vrchol tohoto osídlení nastal koncem 18. století. Uprostřed ghetta v Koželužské ulici byla od roku 1592 stará synagoga, ale v roce 1845 byla silně poničena velkou povodní. A tak byl položen základní kámen ke stavbě nové syna¬gogy dne 23. listopadu 1846 za přítomnosti arcivévody Štěpána. Ten poměrně hojně finančně tuto stavbu podpořil. Toto místo bylo podstatně výše položené, aby jej nepostihly záplavy. Nepříjemné pak bylo, že se jednalo o místo, již mimo hranice původního ghetta.

Portál

Stavba trvala dlouhých dvanáct let. Stará synagoga stála na svém místě ještě několik let. Byla zbo¬řena roku 1862. Nová synagoga byla slavnostně vysvěcena roku 1858. Dnes synagoga stojí osamoceně poblíž křižovatky na Palmovce, dříve kolem ní byla řada budov.

Detail okna
Z boku

Stavba byla postavena v novorománském slohu s orientálními prvky, v duchu tehdejšího romantického historismu. Jako architektonický styl byl pro stavbu vybrán novorománský sloh, přechá¬zející v některých detailech do orientálních poloh. Monolitní blok patrové budovy je nad obdélníkovým půdorysem završen nízkou sedlovou střechou. Původní fasáda měla výraznou štukovou výzdobu a střední okno mělo bohatší plastické lemování s tradičním motivem Mojžíšových knih s desaterem a hvězdou ve vrcholu. Postranní okna mají dodnes zachované jednodušší pas¬party a opakují se ve dvou řadách nad sebou i na obou postranních fasádách. V přízemí západního průčelí je trojdílný vysoký vstup s trojicí plechem pobíjených vrat.

Zezadu
Detail hvězdy

V jednoduché východní fasádě je dodnes zachované menší kruhové okno, členěné štukovou šesticípou hvězdou s výplněmi z barevného skla. Interiér má klasickou bazilikální podobu. Za vstupní předsíní, s jednoduchým kijorem (umývadlem k tradičnímu opláchnutí rukou před bohoslužbou) v levé části a se vstupy na dvě protilehlá vřetenová schodiště na galerii, je vchod do hlavní¬ho prostoru synagogy. Ten má podobu vysokého trojlodí s postranními arkádami galerie, umístěnými vždy na pěti mohutných hranolech pilířů. Pilíře i pilastry mezi okny mají v přízemí i v patře hlavice se štukovou římsou a polem plastického rostlinného dekoru. V západní části je pod třetí stranou galerie níže umístěná kruchta.

V zimě
Interiér

Interiér kopíruje uspořádání křesťanských kostelů, s lavicemi v řadách, orientovaných k východní straně, kde je umístěna bima (stupínek) se stopami po místě, kde stál šulchan (pultík pro čtení z Tóry). Áron (svatostánek pro umístění Tóry) je dřevěný, tenké sloupky po stranách skříně nesou půlkruhově zakončený nástavec se zlaceným hebrejským nápisem a Davidovou hvězdou ve středu. Pod nimi je série zlace¬ných reliéfních symbolů, připomínajících původní Šalamounův Chrám v Jeruzalémě. Od vstupní branky vedla alej s nízkými stromy až ke vchodu.

Interiér
Historický vstup

Náboženským účelům sloužila pouhých 83 let. Za nacistické okupace v r. 1941 byla synagoga uzavřena a zrušena a nacisté zde ukládali zkonfiskovaný židovský majetek. Za komunistického režimu byl zničen nedaleký starý židovský hřbitov i budova rabinátu. Synagoga dál sloužila jako skladiště, tentokrát jako sklad kulis divadlu S. K. Neumanna (dnes divadlo Pod Palmovkou). V padesátých letech zde jako kulisák pracoval Bohumil Hrabal. Synagoga až do sedmdesátých let poskytla prostor pro neoficiální literární a filozofické debaty a výtvarné akce skupiny umělců kolem Bohumila Hrabala, výtvarníka Vladimíra Boudníka a filozofa a básníka Egona Bondyho. Na počátku 90. let byla budova vrácena židovské náboženské obci. Byla vyklizena, rekonstruována a slouží pro občasné umělecké projekty občanského sdružení Serpens.

Fotografie interiéru a starší fotografii vstupu do Synanogy jsem získal z internetu.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124