Hudební divadlo v Karlíně

Celkový pohled na divadlo
Křižíkova ulice – před divadlem

V Křižíkově ulici čp. 283 stojí novobarokní budova, jejímž zakladatelem byl Eduard Tichý. Otevřena byla 27. srpna 1881 pod názvem Theatré – Varieté. V současnosti je to tedy třetí nejdéle sloužící divadlo v Praze. Eduard Tichý měl však trochu jinou představu o zábavě než my dnes a tak budova spíše sloužila jako cirkus pod střechou. Plán zpracoval Otto Ehlen a vlastní stavbu provedla firma Františka Kindla za neuvěřitelných devět měsíců. Náklady na postavení objektu činily 250 tis. zlatých. Na jevišti se proháněla zvířata, a to dokonce i medvědi a sloni.

Vchod k pokladnám
Pohled na hlavní vchod

V roce 1891 zakladatel umírá a v roce 1897 se budova dočkává výrazné přestavby, kterou financuje zakladatelův syn, rovněž Eduard Tichý. Autorem plánu byl architekt Bedřich Ohmann, který svůj návrh představil na jarním salónu v Rudolfínu v roce 1893. Strohý interiér doznal změn a byl upraven takřka přepychově. Z této doby pocházejí sochařské a umělecko-řemeslné práce, nástropní kresby, honosný zlacený portál i malovaná opona. S těmito úpravami se obecenstvo poprvé seznámilo v září 1897 a až na malé detaily zůstaly zachovány dodnes. Nástropní freska i opona s motivy Múz jsou patrně dílem profesora budapešťské akademie Tardoss – Krennera a celý interiér v sobě už nese prvky vídeňské secese. Právem je hlediště karlínského divadla památkově chráněno jako největší interiér svého druhu v Praze.

Okna a Můzy
Zahrádka restaurace

Varieté představuje pražanům nejlepší zahraniční i tuzemské varietní umělce. Pohybovali se zde provazochodci, žongléři, liliputáni atd. Do Varieté je úředně zakázáno chodit studentům a školní mládeži. V roce 1908 zde vystupuje i anglická skupina Freda Kerna. Členy této skupiny byli i Charlie Chaplin a Arthur Stanley Jefferson alias Stan Laurel. Během války však Varieté upadalo, protože chyběli jak umělci, tak i diváci. Od roku 1917 zde pravidelně začíná vystupovat Karel Hašler se svým kabaretem. Divadlo vypadá asi jako v posledních dílech Cirkusu Humberto, přestože členové této rodiny zde nikdy nepracovali.

Přístavba
Pohled zezadu

V meziválečném období bylo karlínské varieté definitivně uzpůsobeno provozu klasického divadla. Zrušilo se stolové zařízení a nahradila je sedadla. Lóže v ochozu byly uzavřeny a tím skončila doba, kdy číšníci při programu obsluhovali diváky. Pokud jde o repertoár, tak ten se velmi změnil. Objevují se zde často operety, hostují zde nejrůznější divadla. V roce 1936 objekt kupuje Česká banka. Zásadní změna se zde odehrála v roce 1939. Během divadelních prázdnin proběhla rekonstrukce prostoru a z divadla se stává druhá scéna Národního divadla. Rekonstrukce trvala jen 35 dní. Za tu dobu zde bylo umístěno 1346 nových sedadel a byla zrušena místa ke stání.

Hlediště
Jeviště

V rámci modernizace bezpečnostních předpisů byly upraveny chodby a ty pak pokryty kobercem. Zároveň proběhla rekonstrukce maleb a nátěrů z původní křiklavě barevné na tlumené barvy. Byly zřízeny nové šatny a bufet. Orchestřiště bylo rozšířeno na 70 míst. Velkých změn doznalo i jevištní provedení – propadla, osvětlení ale i zvukotěsnění a akustika. Starý nápis Theatre Variété na průčelí bylo odstraněno a nahrazeno zlatým nápisem Prozatimní divadlo. Na bočních zdech divadla byla odstraněna opadávající omítka. Firmy, které je měly pronajaty jako reklamní plochu se díky tomu, že šlo o Národní divadlo, vzdaly bez náhrady pronájmu těchto ploch. Všechny rekonstrukční práce byly zachyceny na filmové plátno. Prozatimní divadlo zde hrálo až do března 1944.

Varieté
Divadlo v roce 1908

Po válce se divadlo dostává, jako každá instituce v té době, do chaosu. Rychle se zde střídají ředitelé i zaměření divadla. Městské lidové divadlo s E. F. Burianem včele, Opereta v Karlíně včele s Antonínem Holzingerem, Komická zpěvohra, Divadlo umění lidu pod vedením Československého státního filmu. A to vše v období let 1945 až 1954. Pak divadlo přešlo pod Hlavní město Prahu, pod Ministerstvo kultury a zpět pod Hlavní město Prahu. Od roku 1958 se pak definitivně jmenuje Hudební divadlo v Karlíně.

Varieté

Po roce 1989 proběhla velká rekonstrukce divadla. Ubývá však diváků. Již se nepořádá tolik zájezdů do Prahy, které končívaly v tomto divadle. To se znovu obnovuje až v dalším tisíciletí. Po dalších změnách řiditelů a repertoáru přichází pozitivní zpráva. V bývalé kotelně je vybudován komorní sál pro 150 lidí. Začíná tam sídlit Semafor. Pak však přichází rok 2002 a pohroma v podobě povodně. Divadlo je totálně zatopeno – zničeno a nadlouho se s ním nic neděje. Divadlo je kompletně zrekonstruováno až v roce 2006. Částka na rekonstrukci se pohybovala kolem 630 miliónů korun a divadlu se vrátila podoba z roku 1897. Pravda, dnes už budete marně hledat restauraci, hernu, stáj pro 84 koní nebo seník, ale kromě drobností a techniky je budova Hudebního divadla v Karlíně taková, jaká byla už v minulém století.

Fotografie interiéru jsem získal z webových stránek Hudebního divadla v Karlíně.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124