Libeňský most

Pohled od Palmovky
Libeňský most

O Libeňském mostu slýcháváme tento rok více než bychom chtěli. Jeho současný stav je velmi špatný a bude potřebovat zásadní rekonstrukci. Jak to vše dopadne není zatím známo, tak se lespoň pojďme podívat na to jak vlastně vznikl.

Přemostění Voctářovky a nájezd na most

Libeň a Holešovice spojovalo již od roku 1903 jakési mostní provizórium. To bylo původně vyrobeno pro stavbu mostu u Národního divadla a po dokončení tohoto mostu bylo postaveno zde. Jeho délka byla úctyhodných 466 metrů a šíře mostu byla 7,30 metru. Jeho provoz však byl více než drahý. Toto provizórium tak nebylo dlouhodobě udržitelné.

Přemostění Voctářovky
Zničené schody

Navíc začala probíhat velká regulace řeky. Právě v této době se různými úpravami dospělo k prakticky totožnému korytu řeky tak, jak jej známe dnes. Řečiště se zkrátilo o 1100 metrů. Podle tehdejších výpočtů mělo řečiště řeky pojmout povodeň velikosti stoleté vody. Bohužel nikdo nepočítal s povodní takovou, jaká proběhla v roce 2002. Zároveň se kompletně změnil holešovický přístav i přístav na libeňské straně řeky. Tím se úplně změnil původní stav a pohled na most.

Cesta nikam
Sklady, prodejny

Betonový most byl navržen v kubistickém slohu podle projektu architek¬tů Pavla Janáka a Františka Mencla. Stavba započala na konci roku 1924. Stavba probíhala celkem čtyři roky. Samotná mostní konstrukce má délku 370 m, spolu se zemní rampou na holešovické straně pak 780 m. To ho činí nejdelším silničním mostem v metropoli. Ovšem těchto 780 metrů platí jen v případě, když započítáme celou stavbu tak jak se nám jeví. Ale Libeňský most, to není jedna stavba. V případě, že bychom tedy započítali pouze klasický most, pak most měří jen 370 metrů a je tedy jeden z menších v Praze.

Přemostění Štorchova
Nájezd ze Štorchovy

Následuje odstavec textu z posudku na Libeňský most, který zveřejnil Klub za starou Prahu na svých webových stránkách: Most je součástí několika staveb. Směrem od Holešovic je možno vyjmenovat:

  1. Rámová konstrukce na holešovické straně s třemi poli průjezdnými největším polem cca 15 m. Konstrukce přechází do předmostí uzavřeným prostorem a v místě napojení na obloukovou část je pak uzel s dvojicí schodišť na jižní a severní straně.
  2. Obloukové přemostění tzv. nového řečiště o pěti polích (28, 38,5, dále 2 × 42,8 a 38,5 m) ukončené uzlem schodišť na ostrovní straně a na ní navazující rám končící v pilíři s kamenným obkladem.
  3. Rámový úsek o dvou polích ukončený opěrou přecházející do zemního tělesa.
  4. Zemní těleso s rampami pro sjezd a výjezd na rovinu ostrova s jedním malým otvorem ve středu.
  5. Rámový průjezd o jednom poli navazující na pilíř s obkladem.
  6. Skupina rámových otvorů dnes uzavřených, jeden oblouk 48 m a opět rámová konstrukce. Velký oblouk je pak lemován čtveřicí jednosměrných schodišť na konzolách.
  7. Ukončení mostu mladším přemostěním z předpjatých nosníků přes Voctářovu ulici. Toto místo nebylo součástí mostu a byla zde dvě předchozí provizoria. I stávající řešení není pokládáno za definitivní, i když schodiště pro sestup do ulice jsou z materiálu považovaného v době vzniku za definitivní.
Tunýlek na Rohnaský ostrov
Tunýlek z Rohanského ostrova

Oproti ostatním starším mostům, které byly stavěné se šířkou 16 m, tento už byl o pět metrů širší. Tato šířka však z dnešního pohledu není právě šťastná. Požadovaná šířka vozovky je 3,00 až 3,75 metru. Odečteme-li 6 metrů na tramvaje 2 × 3,25 metru pro chodníky dojdeme k výsledku 4,25 metru. To je pro jeden jízdní pruh příliš mnoho a pro dva málo. Všechny pilíře jsou položeny přímo na skálu v otevřené jámě.

Přemostění ulice U Libeňského mostu

Mohutné železobetonové zábradlí a římsa pak leží na konzolkách vyložených z kleneb na každé straně. Jedná se o poslední kloubový betonový most na území Prahy. Hned od počátku se na něm můžeme setkat s elektrickou dráhou a to dvojkolejnou.

Oblouky mostu

Pro veřejnost se most otevřel 29. října 1928 k 10. výročí vzniku Československé republiky. Most si užil nejrůznějších přejmenování. Nejprve se jmenoval Libeňský (1928–1938), následně Baxův most (1938 až 1940), poté Libeňský (1940–1945), Baxův (1945–1952), Stalingradský most (1952–1962) od 1962 opět Libeňský most.

Letecký snímek a starou fotografi provizorního mostu jsem získal z internetu.

Schodiště od golfu
Pohled na oblouky
Detail schodů
Detail oblouku
Pohled k Holešovicím
Pohled na Palmovku
Zákoutí se zavřenými schody
Zavřené schody
Holešovické přemostění
Oblouk v Holešovicích
Letecký pohled
Provizorní most

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124