Kostel sv. Václava v Psychiatrické léčebně

Celkový pohled
Pohled zepředu – horní část

Kostel sv. Václava je dominantou starých i nových Bohnic. Přestože je za „zdí“, je stále schopen plnit svůj účel. Ale nebylo tomu tak během celého období, kdy obec Bohnice a dnešní Psychiatrickou léčebnu zdobil.

Projekt stavby byl svěřen architektu Václavu Roštlapilovi (1856 – 1930) a výsledná realizace stavby pak firmě Václava Nekvasila z Karlína. Architekt rozhodl o zbudování secesního kostela a stavba pojímaná ve své době jako boj proti nezaměstnanosti byla zahájena 17. 12. 1914. Jak bývá zvykem, byla do základního kamene vložena zakládací listina s popisem dobové atmosféry. Kostel byl vysvěcen dlouho před svým dokončením a to 1. listopadu 1919, kdy sem byly přivezeny ostatky sv. Václava. Sám kostel pak byl dokončen až v roce 1920.

Pohled zepředu – dolní část
Věž kostela

Nyní si kostel popišme. Je netradičně situován severo-jižním směrem. Celková plocha chrámové lodi je 454 metrů čtverečních. Kostel je dlouhý 44 metrů a široký v nejširším místě 26 metrů. Uchvacujícím prvkem je 55 metrová věž, jejíž strany mají 8 × 8 metrů. Věž je postavena z betonu a je zakončena měděnou bání s lucernou a křížem.

Portál vchodu
Socha před kostelem

Zvenčí zdobí kostel pískovcový portál s motivem Dobrého pastýře a ovečky a dvou andělů, kteří jsou zpodobněni pod ním. Také jsou zde dvě sochy sv. Kosmy a Damiána, kteří jsou patroni lékařů. Sochy navrhl akademický sochař František Hergessel. Dva obrazy v průčelí kostela zobrazují život sv. Václava a sv. Ludmily. Z boku kostela je pak napravo vyobrazen sv. Vojtěch a vlevo sv. Anežka Česká. Vzadu za presbytářem pak je obraz sv. Norberta s monstrancí.

sv. Ludmila
sv. Václav

Kostel sloužil svému účelu až do padesátých let 20. století a byl vždy ve vlastnictví psychiatrického ústavu. V padesátých letech však přišel konec bohoslužbám a základní funkce kostela byla zrušena. Prostory nedůstojně sloužily jako sklad brambor a zeleniny a k uskladnění nábytku. To vše mimo jiné díky plánovanému zrušení bohnické léčebny. Kostel dále chátral. Byla zničena střecha, odvezen vnitřní interiér a zlikvidována výzdoba. V roce 1960, naštěstí před úplnou zkázou, získala kostel Národní galerie, která jej začala využívat jako svůj depozitář.

sv. Anežka
sv. Vojtěch

Mezi původní interiér, dnes již sloužící jinde patří následující díla. Varhany, které nyní najdete v kostele sv. Jana Nepomuckého v Košířích. Jejich hodnota byla v době vzniku odhadnuta na 120 000,– Kč. Hlavní oltář byl odvezen do moderního kostela ve Velkém Oseku u Kolína. Tento oltář vyrobil akademický malíř Jakub Obrovský a znázorňuje ve třech obrazech sv. Václava, sv. Cyrila a Metoděje. Nejvíce zachovalého interiéru však můžete najít ve dřevěném farním kostele sv. Vojtěcha v Praze – Libni. Zde najdete původní dubovou kazatelnu a rovněž dřevěnou zpovědnici, také dubové lavice a především křížovou cestu, která je dominantou tohoto kostela.

sv. Norbert
Pohled na kostel zezadu

V roce 1989 se kostel postupně začal vracet ke svému základnímu účelu. Postaral se o to především Svaz křesťanských podnikatelů, který nejvíce na opravy přispěl. Ovšem příspěvky přicházely i ze zahraničí. Kromě kostela byla zrestaurována i vnitřní výzdoba v podobě fresek a vnější mozaiky a rovněž vyměněna dlažba. Kostel byl znovu vysvěcen pražským arcibiskupem Miloslavem Vlkem dne 11. 2. 1993, kdy se slaví Den nemocných.

Zajímavostí je, že se v kostele kromě katolických bohoslužeb konají také bohoslužby evangelické. Ze současného interiéru, který je velmi jednoduchý stojí za pohled obraz na oltáři Smrt sv. Václava od Mgr. Jana Štose. Autorem nové křížové cesty je PhDr. Karel Peřina. V kostele se nachází také oltář Božího hrobu a na stěnách fresky s andělskými motivy.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124