Zprávy z prvního zastupitelstva 16. listopadu 2010

První ustavující Zastupitelstvo Městské části Praha 8 v tomto volebním období se konalo dne 16. listopadu 2010.Po složení slibu členů zastupitelstva, kde se všichni členové v abecedním pořadí zavázali dodržovat zákony České republiky, zastupitelstvo odsouhlasilo, že počet Rady MČ bude 9 a počet uvolněných zastupitelů 12.

Následovala volba starosty MČ Praha 8. Tím byl dle očekávání zvolen Josef Nosek (ODS), a to většinou 28 hlasů. Následovaly volby zástupců starosty a rady MČ. 1. místostarostou byl zvolen Michal Šustr (TOP 09), Vladimíra Ludková (ODS) jako místostarostka byla zvolena 25 hlasy. Ondřej Gros (ODS) byl zvolen 27 hlasy. Markéta Adamová (TOP 09) byla tvolena 29 hlasy, Vladislav Černý (TOP 09) 29 hlasy, Matěj Fichtner (TOP 09) 27 hlasy, Martin Roubíček (ODS) 27 hlasy, Jiří Janků (ODS) 29 hlasy. Zastupitelstvo zvolilo i sedmičlenné Kontrolní a Finanční výbory zastupitelstva. ČSSD i přes to, že je nejsilnější opoziční stranou nepřipadl ani jeden z těchto výborů. Vedení Kontrolního výboru připadlo KSČM a Finanční výbor si ponechala ODS.

V dalším průběhu jednání schůze Zastupitelstvo stanovilo pravidla Rozpočtového provizoria, podle kterého bude MČ hospodařit až do doby schválení ročního rozpočtu MČ Praha 8. Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh finanční spoluúčasti MČ Praha 8 na případné realizaci projektu „Rekonstrukce a oprava školních sportovišť“, který podávají některé základní školy zřízené MČ v rámci grantu vyhlášeného Hlavním městem Praha na rok 2011. Zastupi­telstvo MČ se protáhlo až do pozdních večerních hodin a nikdo z obyvatel MČ Praha 8 nevystoupil v závěrečném bodu jednání zastupitelstva, který je určen právě dotazům a připomínkám občanů.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124