Třetí jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 - Únor

Minulá schůze Zastupitelstva se uskutečnila dne 23. února. Jako obvykle bylo zastupitelstvo svoláno do velkého jednacího sálu „Bílého domu“ v Libni a začátek jednání byl stanoven na 14:00. Na úvod schůze vystoupil pan starosta Josef Nosek, který vzhledem k tomu že kromě funkce starosty naší městské části zastává i funkci na Magistrátu hlavního města Prahy a chce se soustředit na výkon pouze jedné funkce (bezmála půl roku mu to nevadilo), na funkci starosty rezignoval. Roman Petrus právě odstoupivšímu starostovi poděkoval za spolupráci. Do programu schůze tedy byl tedy doplněn bod volba starosty MČ Praha 8.

Po schválení programu schůze vystoupil zastupitel ČSSD Milan Hejkrlík s tím, že MČ mu i přes to, že se zástupců rady dotazoval přesně dle stávajícího jednacího řádu, ve stanovené lhůtě MČ neodpověděla. Jeho bod dokonce nebyl ani zařazen na program dnešní schůze Zastupitelstva. To bylo podle některých výkladů porušení hned několika právních norem, s čímž zástupci ODS a TOP 09 museli souhlasit. Přál bych Vám vidět ten vystrašený výraz v jejich očích, když Milan z výše uvedených důvodů navrhl prohlásit svolání zastupitelstva za neplatné a jednání ukončit. Po krátké chvilce, kdy si klub ČSSD doslova vychutnal ten pocit bezmoci, ve kterém se utápěla vládnoucí ODS a TOP 09, vystoupil Roman Petrus s tím, že to byla pouze ukázka toho, jak to může vypadat, kdybychom nebyli konstruktivní opozicí a že příště, jakmile nalezneme takovéto pochybení ze strany radnice, rozhodně nebudeme mírní. Milan Hejkrlík svůj návrh poté stáhl. Vládní ODS a TOP 09 znatelně spadl kámen ze srdce.

Poté se přistoupilo k volbě starosty MČ Praha 8. Na tuto funkci byl nominován pouze jediný kandidát, a to Jiří Janků (ODS). Ten byl v tajné volbě samozřejmě zvolen, i když ho svými hlasy nepodpořili všichni zastupitelé. Vedení schůze se poté ujal nově zvolený starosta. Vzhledem k tomu, že Jiří Janků zastával doposud funkci radního, ta se v tu chvíli stala volnou a zastupitelstvo jí muselo obsadit. Opět kandidoval pouze jediný kandidát, Josef Nosek. Opět tajná volba, opět zvolení. Dalším bodem zastupitelstva bylo schvalování rozpočtu, který uváděl p. místostarosta Michal Šustr. Ten rozpočet patřičně vychválil a ostatní se snažil přesvědčit o tom, že nic lepšího nás v současné chvíli nemohlo potkat. Fakt, že dochází k nevratnému utrácení peněz, což je vlastně projídání, kterému se ODS a TOP 09 ve svých volebních programech snažili zamezit, prostě nevnímal.

Rozpočet byl tedy i přes nesouhlas opozice schválen. Osmá městská část letos tedy očekává příjmy ve výši 1,201 miliardy korun a výdaje o 27,2 milionu korun vyšší. Rozdíl pokryjí peníze, které radnice nevyčerpala v loňském roce. Následoval bod privatizace. Jednalo se o její dobíhající čtvrtou vlnu. Prodej všech objektů, které splnily požadavky, jež jim v rámci privatizace stanovila městská část, byl schválen. A to i přes nesouhlas opozice. Na závěr schůze vystoupila zastupitelka za SZ s tím, že zastupitelé SZ by se chtěli podílet na činnosti kontrolních orgánů nově vzniklého Centra Palmovka a nepožadují za svou práci finanční odměnu. To vládnoucí koalice komentovala tak, že se prozatím nepočítá s rozrůstání kontrolních orgánů. Občané se na závěr schůze dotazovali zástupců MČ na sběrný dvůr, na případnou privatizace Karlína a zástupci MČ se vždy snažili jejich otázku zodpovědět.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124