Mrtvá demokracie, aneb jak dál

Hovořím k vám jako jeden ze zástupců oligarchů, šéfa kohorty spolehlivých straníků, majitel řady pašalíků, boss černých duší a samozřejmě stranický bafuňář připomínající Milouše Jakeše, byť bych si nedovolil tento ctěný titul upírat jeho hlavnímu majiteli, kterému byl v posledním nevyžádaném emailu určen.

Musím říct, že jako dlouholetý straník jsem obdobných výzev a platforem ve straně zažil mnoho. Stejně jako v minulosti, s celou řadou věcí, které v takových výzvách zazněly, i souhlasím. Bohužel, způsob a styl této kampaně jdou hodně kolem mě. Škoda, že signatáři nezvolili jinou variantu. Myslím, že jejich úsilí by vedlo k většímu úspěchu.

O výzvě jsem ale psát vlastně nechtěl. Spíš jsem chtěl psát o tom, jak moc to ovlivňuje pražskou organizaci a hlavně co dál.

Pokud jde o to, jak výzva ovlivňuje činnost pražské ČSSD, o tom je možné se přesvědčit na KVV. Aktivní zástupci Živé a Mrtvé demokracie, kterých je dohromady cca třetina KVV, se vzájemně krásně napadají a připomínají si jakýkoliv svůj přestupek, přestupek kolegů přítomných,správné a špatné hlasování či dokonce nehlasování. Někteří i fabulují nové skutečnosti, které přeci určitě ještě vylezou. Někteří si po letech začali i vykat k potměšilé radosti ostatních přítomných.

O práci se KVV zas tak moc nebaví. Sem tam se navrhne nějaké usnesení, které někdy i nezapadne a opravdu se schválí. Na diskusi o stranických akcích je většinou málo času a jsou v programu na konci. Tedy ve chvíli, kdy se většina členů už obléká a odchází. To už nemluvím o zprávách z obvodů a některých dalších orgánů. A poděkování třeba za ples se organizátoru Karlu Klímovi dostane, jen když na něj Milouš…, pardon Jiří Bodenlos, nezapomene.

Takže co dál? Zaprvé. Nechme aktivní členy Mrtvé a Živé demokracie, ať dál spokojeně diskutují a obcházejí své příznivce, ale nedovolme, aby dále ovlivňovaly život pražské sociální demokracie společnou anarchií.

Zadruhé. Oživme Pražský klub zastupitelů. Začněme diskutovat nad třemi – čtyřmi tématy, na kterých se dokážeme shodnout na všech obvodech i na magistrátu a ty začněme připravovat pro dlouhodobou kampaň. K této akci využijme i odborných komisí KVV.

Zatřetí. Proveďme zdánlivě úplně jednoduchou věc. Snažme se být co nejvíce v kontaktu s lidmi. Tedy otevřme sekretariáty. Konejme poradny nejrůznějšího druhu, pohámejme lidem s jejich každodenními problémy na radnicích i jinde. Konejme výstavy, setkání s lidmi nad možná banálními tématy, dělejme dny dětí a další aktivity, které nás všechny „odpapaláští“ a přiblíží běžně uvažujícímu občanovi. Prostě nechme ty, kteří se chtějí babrat mezi sebou, ať to klidně dělají a my ostatní pojďme zase dělat to, pro co jsme vstupovali do strany.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124