Proč prodávat byty? Je to potřeba? A co potom s bytovou politikou v Praze 8?

Řada otázek a samé těžké odpovědi. Začněme od konce. Tvorba bytové politiky městské části je velmi nutná. Vždy mezi námi budou lidé, kteří se ocitli z nejrůznějších důvodů v tíživé životní situaci či startují svůj život. Jejich prostředky nemusí stačit, byť i jen krátkodobě, na pokrytí nákladů slušného či alespoň nějakého bydlení. Těmto spoluobčanům je potřeba pomoci a mít pro ně připravené bytové možnosti.

Je pravda, že současný bytový fond tyto potřeby nemůže úplně uspokojit. Byty, které městská část vlastní, jsou převážně v nájmu na dobu neurčitou, a dnes již jejich nájemníci nemají klasickou sociální potřebu bydlení v obecních bytech. Naopak, dle názoru CSSD chybí mnoho bytů pro startovací a sociální programy, pro seniorské bydlení, či pro naše zdravotně-handycapované občany.

Nikoliv nepodstatný je i podíl finančních prostředků z nájemného, které se výrazně podílí na příjmové stránce rozpočtu městské části a z prodeje bytů v Praze 8. O prostředky z nájemného Praha 8 totiž prodejem bytů nenávratně přijde.

Jak z toho ven? Rozhodně ne tak, jak pravicové vedení radnice v minulém období. Tedy prodat třetinu bytového fondu a následně se snažit takto získané finance utopit v projektu výstavby nové radnice. ČSSD souhlasí s tím, že radnice je potřeba, ale ne v podobě takového projektu, který je předkládán.

Naopak je možné inspirovat se politikou Magistrátu hl. m. Prahy. Zde se pravolevá koalice dohodla, že prodá polovinu bytového fondu s tím, že tyto peníze budou kompletně vázány na okamžité pořizování nových bytových jednotek pro skupiny obyvatel zmíněných výše. Tyto byty by následně neměly být přidělovány na neurčito (tedy prakticky napořád), ale jen do vyřešení problému klienta.

Pokud by současné vedení radnice na Praze 8 jednoznačně řeklo, že je ochotno jednat o tomto systému i na Praze 8, ČSSD na Praze 8 by přehodnotila dosud negativní stanovisko k prodeji bytů, neboli privatizaci.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124