Třikrát voda kolem Prahy 8

Poslední měsíc nám přinesl tři akce, týkající se Vltavy a Prahy 8 či okolí. V srpnu proběhlo cvičení protipovodňového zařízení na Rokytce, následně proběhlo i podobné cvičení „Holešovice 2011“. Zajímavou akcí pak byla instalace a zprovoznění prvního majáku na Vltavě v Libni.

V úterý 23. srpna proběhl kontrolní den protipovodňové ochrany. Protipovodňové dílo na Rokytce a v Libeňských docích chrání obyvatele Karlína a Libně před velkou vodou. Během kontroly se zavírala oboje vzpěrná vrata, přečerpávala voda a napouštěl odlehčovací vakový jez. Pravidelná kontrola je součástí údržby protipovodňových opatření a v rámci jednoho roku proběhnou tři jednodenní zkoušky a jedna „velká“ trvající tři dny.

Podobné cvičení proběhlo i první říjnový víkend v Holešovicích, tentokrát za účasti primátora. Cvičení pod názvem „Holešovice 2011“ – výstavba mobilního protipovodňového hrazení. Náplní cvičení je prověřit funkčnost mobilních protipovodňových opatření v oblasti dolních Holešovic. Výstavba protipovodňových prvků se prováděla v úseku od Libeňského mostu k podjezdům ve Stromovce.

Poslední akcí, která je asi nejzajímavější bylo uvedení do provozu prvního majáku v Praze. Ten zahájil svou činnost slavnostně dne 24. 9. 2011 v klubu vodních motoristů na iberském ostrově. Jedná se o první funkční maják a na vlastní náklady jej zbudovali právě vodní motoristé. Celá akce proběhla pod záštitou sociálnědemokra­tického radního Lukáše Kauckého.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124