Koalice se bojí diskuse o svém programovém prohlášení

ČSSD je pobouřena zablokováním veřejné diskuse o Programovém prohlášení Rady hlavního města Prahy pravicovou koalicí. Pan primátor tak opět ukázal, že otevřenost jeho politiky je jenom planým slibem.

Na úvod zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy sociální demokraté vznesli legitimní požadavek, aby byla na program dnešního jednání zařazena diskuse k Programovému prohlášení Rady hlavního města Prahy. Tento dokument totiž nebyl dosud předložen zastupitelům k připomínkování. Koalice TOP 09 a ODS však jakoukoliv debatu o svých prioritách jednoznačně odmítla. „S odůvodněním, že programové prohlášení již bylo představeno na tiskových konferencích, primátor odepřel jak zastupitelům, tak přítomné veřejnosti možnost vyjádřit své připomínky k tomuto zásadnímu dokumentu,“ řekl předseda Klubu zastupitelů za ČSSD Petr Dolínek.

„Není divu, že si koalice nepřeje otevřenou debatu nad programovými prioritami Rady. Sami jsou si pravděpodobně vědomi, že takto povrchní dokument není možné předložit k otevřené veřejné diskusi,“ zdůraznil zastupitel za ČSSD Roman Petrus. „Chtěli jsme především projednat záležitosti, které nejsou v programovém prohlášení obsažené, jako je tarifní politika v pražské veřejné doprav, rozsah veřejné dopravy a způsoby financování obnovy vozového parku,“ řekl zastupitel za ČSSD Karel Březina.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124