Světova

Na téma: Sociálně-demokratičtí politici

Ne, ne Jan Svět opravdu nebyl sociální demokrat. Ale k němu se dostaneme. Tato ulice v Libni, přímo naproti sekretariátu ČSSD měla od vzniku ulice v roce 1895 název Kaplířova. Jméno získala po Kašparu Kuplířovi ze Sulevic, který proslul jako jeden z účastníků stavovského povstání a byl popraven v roce 1621 na Staroměstském náměstí. V roce 1947 pak dostala ulice do roku 1955 název Němcova. Antonín Němec (1858 – 1926) již byl sociální demokrat, novinář a politik. Mimo jiné byl delší dobu šéfredaktorem jejího listu Právo lidu. Mezi lety 1955 až 1991 pak ulice nesla název Rosenbergrových. Manželé Ethel a Julius Rosenbergrovi byli občané USA a vyzradili sovětské rozvědce postup pro výrobu atomové zbraně. Za to byli v roce 1953 odsouzeni a popraveni. A od roku 1991 nese ulice jméno Jana Světa (1797 – 1869). Jan Svět byl poslední rychtář ve vsi Libeň, která se za jeho života stala samostatnou obcí. Zůstal nám po něm i dnes již povozničený Světův palác.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124