Zenklova

Na téma: Starostové a primátoři Prahy

Jedna z nejdelších libeňských ulic, bude mít také nejdelší popis. Ulice totiž vznikala postupně, tak jak postupně probíhal stavební ruch kolem její cesty. Původně šlo o tři silnice.

První část vedla od Palmovky k Horovu náměstí. Ta se jmenovala původně do roku 1895 Hlavní, pak 1895 – 1904 Palackého po českém historikovi a politikovi a od roku 1904 pak Primátorská na připomínku toho, že Praha 8 má k primátorům blízko.

Druhá silnice vedoucí od Horova náměstí k dnešnímu ústí Primátorské se původně jmenovala Nová silnice v letech 1895 – 1940 pak Fügnerova. Jindřich Fügner (1822 – 1865) byl spoluzakladatel Sokola v Libni a jeho prvním starostou.

Třetí silnice pak vedla od ústí Primátorské k ústí ulice Na Stírce. Zajímavé je, že tento úsek se nejprve jmenoval do roku 1895 „silnice do Kobylis“, následně pak v letech 1895 – 1904 Jungmannova po významné osobnosti národního obrození, spisovateli a jazykovědci a od roku 1904 byla ulice připojena k Fügnerově.

Aby toho nebylo málo tak ulice byla i dále rozšiřována. V letech 1946 až 1992 nesla název Rudé armády a její součástí byla i dnešní ulice Klapkova. JUDr. Petr Zenkl (1884 – 1975) byl český národně socialistický politik, který dvakrát před a po válce působil jako pražský primátor. Následně se jako předseda strany podílel na vládě a po roce 1948 emigroval do zahraničí.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124