Transformace nebo privatizace?

Na Zastupitelstvo hl. m. Prahy se po šesti měsících dostal materiál, který připravil bývalý radní Dolínek s bývalým předsedou bytového výboru Petrusem, ohledně transformace bytového fondu. Na první pohled vypadal materiál podobně, a tak by asi nebyl problém tento tisk podpořit, i když ho již předkládá nová koalice. Tento první pohled by však byl zrádný. Materiál byl totiž přepracován tak, že jeho celkové vyznění je úplně jiné.

Černé představy, na které jsem již v několika článcích upozorňoval, se naplnily. Takže co je jinak? Především si předkladatel plete pojmy transformace a privatizace. Při letmém pohledu do slovníku všichni pochopí, že ty pojmy jsou úplně jiné. Předložený tisk totiž již neobsahoval prodej bytového fondu s tím, že následně bude za získané finanční prostředky pořízen nový bytový fond, který již bude použit výhradně na sociální účely a bude kontrolován. Naopak v tomto materiálu jste se mohli dočíst vše o prodeji, tedy privatizaci, ale na tu druhou část již někdo „pozapomněl“. Zato co se bude dál dít s penězi, předkladatel řekl naprosto pregnantně: „Půjdou do rozpočtu = projedí se“.

Druhou výraznou změnou bylo upravení výsledné prodejní ceny. Bývalý sociálně-demokratický magistrátní tandem trval na tom, aby soudní znalci odhadující cenu zohlednili, že v bytech bydlí nájemníci. Současná koalice si prohlasovala, že se bude jednat o cenu tržní. Jaká bude její výše, si nakonec nedovolil říci ani předkladatel. Výsledkem bylo jediné. ČS SD nemohla materiál v této vykradené podobě podpořit. Autor tohoto článku byl proti, zbytek klubu se zdržel hlasování. Klub ČSSD se shodl na tom, že podpořit projídání magistrátního majetku je prostě nesmysl.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124