Sedmé jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Prosinec

Sedmé jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo od 14:00 dne 7. prosince 2011 ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Na program jeho jednání bylo zařazeno 14 bodů, včetně připomínek a dotazů občanů.

Hned na počátku jednání při schvalování programu se strahla dlouhá diskuse ohledně programu. Zastupitelska pí. Vejchodská za Stranu zelených navrhla zařazení bodu jednání ohledně kauzy Ipodec a Střížkov. Jedná se o plánované rozšíření sběrného dvora a dalších prostor firmy Ipodec u konečné tramvaje v Ďáblicích. Sociální demokraté se přidali k návrhu paní zastupitelsky a návrh bodu podpořili. Bohužel pro bylo jen 17 hlasů. Návrh na zařazení bodu tedy neprošel.

První bod: Návrh rozpočtových opatření prošel bez problémů. U druhého bodu: Návrh úpravy Finančního plánu hospodářské činnosti Městské části Prahy 8 na rok 2011 se však strhla debata. Vyvolal ji Milan Hejkrlík, který kritizoval to, že správní firmy mají více jak 30 procentní zisk z vybraných nájmů a rovněž z vymožených penále od nájemníků. Což vzhledem k tomu, že nájmy vzrostly za posledních 5 let o více jak sto procent jsou velmi velké finanční objemy. Místostarosta Gros a Šustr přiznali, že v tomto vidí problém a že se tím Rada Městské části bude zabývat. Vzhledem k tomu, že tato odpověď zástupcům ČSSD nestačila, rozhodli se v tomto případě tento bode nepodořit.

Dalším bodem bylo schválení rozpočtového provizória, což je prakticky technický materiál. Rovněž další bod, kterým bylo přijetí finančních prostředků z Evropské unie na opravu školských zařízení ČSSD podpořila. Následoval blok bodů, kdy Zastupitelstvo odpouštělo pohledávky, které nešly po dlužnících už vymáhat. A to ať z důvodu umrtí nebo z důvodů jiného.

Dále byly projednávány změny zřizovacích smluv příspěvkovývh organizací Městské části Prahy 8. Jednalo se o základní šklou a o tzv. Servisní středisko Městské části. Jednalo se prakticky o technické materiály, které se týkaly změn v katastrálním ú­řadě.

V dalších dvou bodech Městská část požádala o pozemky, které vlastní Úřad pro zastupování státu ve věcí majetkových tak, aby tyto pozemky byly svěřeny Městské části. Jednalo se o pozemky kolem tzv. Bílého domu a kolem jeslí v ulici Mirovická.

Následoval delší blok v bodě různé. Mezi tématy, která se objevovaly, byla především nová radnice na Palmovce a průběh realizace tohoto projektu. Dále se jednalo o sběrném dvoře, tedy tématu, které neprošlo jako bod. ČSSD požádala, aby Rada do časopisu Osmička zpracovala podrobně téma azbestu na základních školách. Došlo ale i na projednávání programového prohlášení rady, kde bylo poukázáno na to, že rada neplní své prohlášení. Dále jsme navrhli, aby kauza Centrum Palmovka byla zařazena pravidelně jako bod jednání na zastupitelstvu.. Jan Vašek upozornil místostarostu Šustra, že neodpověděl na jeho dotaz z minulého zastupitelstva, což mu ukládá zákon.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124