Praha schovává třetinové zvýšení nájmů za netransparentní slevy

TitulekRada hlavního města Prahy na dnešním jednání vytáhla z rukávu další ze svých „překvapení“, tentokrát pro nájemníky městských bytů. Schválila totiž návrh jednostranného zvýšení nájemného u bytů v domech v podílovém spoluvlastnictví hl. m. Prahy. Toto výrazné zvýšení nájemného se dotkne zhruba 50 procent městských bytů.

Návrh počítá s tím, že maximální možné nájemné se ze současného rozmezí 72,75 až 110,44 Kč za metr čtvereční zvedne až na 89,57 až 147,91 Kč za metr. Kompenzaci tohoto navýšení má představovat jakási „sleva“, která sníží nájemné na současnou hodnotu. Ta však může být kdykoliv v budoucnu zrušena. ČSSD s tímto návrhem na zvýšení nájemného, které není podloženo žádnými ekonomickými propočty ospravedlňujícími nutnost zvyšování, zásadně nesouhlasí. Navíc zvyšování nájemného považuje za psychickou nátlakovou metodu, která má občany přinutit k zakoupení svých bytů v plánované privatizaci. Tomu nasvědčuje fakt, že z 5 761 bytů, jichž se schválený materiál týká, je k privatizaci určeno 3 855.

V Praze možnost jednostranné manipulace s nájemným končí k 31. 12. 2012 a případná změna nájmu musí být obyvatelům oznámena nejpozději do konce srpna 2012. Z toho je patrné, že tak Rada činí v posledním možném termínu. „Považuji tento postup za jistou formu obcházení ducha zákona č. 150/2009 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného. Sleva představuje krátkodobé řešení, které nájemníky nechává v nejistotě, kdy jim bude nájem zvýšen až na maximum. Zároveň z návrhu není vůbec jasné, jakou formou a komu budou slevy udělovány. Pravděpodobně půjde o účelové slevy dle polohy a kvality bytu,“ komentuje rozhodnutí Rady Roman Petrus, člen Zastupitelstva hl. m. Prahy za ČSSD.

„Obávám se, že v návrhu velmi vágně popsaný způsob poskytování slev otevírá možnosti pro korupční jednání a to je nepřípustné. Z tohoto důvodu navrhujeme, aby případné slevy byly poskytnuty plošně pro celý bytový fond, což bude nejen systémově jednodušší, ale zároveň i transparentněj­ší,“ pokračuje Roman Petrus. Pokud nebude na tento apel brán zřetel, bude ČSSD požadovat, aby byl Zastupitelstvu předložen materiál s jasně vymezeným systémem poskytování slev, který v materiálu schváleným Radou chybí.

Roman Petrus

místopředseda Krajského výkonného výboru ČSSD Praha

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124