Dvanácté (mimořádné) jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Listopad

Listopadové zastupitelstvo se konalo dne 15.11.2012 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Jednalo se o mimořádné zastupitelstvo, které svolalo 16 zastupitelů, kteří se chtěli dozvědět odpověď na otázku, jak bude Rada Městské části Praha 8 přistupovat k hledání politické podpory pro předkládané návrhy usnesení a jak bude naplňovat své programové prohlášení. V souvislosti s aktuálním děním na radnici se totiž dalo předpokládat, že radniční koalice přišla o většinu hlasů v zastupitelstvu a „vládnoucí“ ODS se musí při projednávání klíčových usnesení opírat o hlasy KSČM. Projednání tohoto bodu se tedy dostalo na program jednání zastupitelstva. Na všech členech radniční koalice bylo ještě před začátkem jednání zastupitelstva patrné, že výsledek hlasování je nejistý a jednání může skončit jakkoliv. Před hlasováním o schválení programu vystoupil Roman Petrus, který přítomným zastupitelům důvody vedoucí ke svolání mimořádného zastupitelstva ve­dly.

Nicméně program jednání byl podpořen 18 hlasy, proti němu se vyjádřilo 23 zastupitelů, 2 se hlasování zdrželi.

Vzhledem k tomu, že program jednání zastupitelstva nebyl schválen, starosta poděkoval přítomným za účast a zastupitelstvo ukončil.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124