Třinácté (mimořádné) jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Listopad

Další mimořádné zastupitelstvo se konalo dne 30.11.2012 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. O jeho svolání požádalo 15 zastupitelů, kteří svolali předchozí mimořádné zastupitelstvo a nedostalo se jim odpověď na otázku, jakým způsobem bude Rada Městské části Praha 8 přistupovat k hledání politické podpory pro předkládané návrhy usnesení a jak bude naplňovat své programové prohlášení. Této schůzi zastupitelstva bylo přítomno pouze 29 zastupitelů z 45 celkem. Po starostovu zahájení jednání zastupitelstva vystoupi Roman Petrus, který všem přítomným zastupitelům osvětlil důvody vedoucími ke svolání tohoto mimořádného zastupitelstva, kterými bylo nezodpovězenými otázkami týkajícími se způsobu vládnutí radniční koalice, která se při projednávání klíčových usnesení musí opírat o hlasy KSČM. Nicméně program jednání byl podpořen 16 hlasy, proti němu se vyjádřilo 14 zastupitelů, žádný ze zastupitelů se hlasování nezdržel. Vzhledem k tomu, že k přijetí programu jednání zastupitelstva je potřeba nadpoloviční většina všech zastupitelů (minimálně 23), program nebyl schválen. Starosta poděkoval přítomným za účast a zastupitelstvo ukončil. V této souvislosti se vnucuje otázka: „Co se ještě musí stát, aby radnice uznala, že se v rámci správy naší městské části opírá o hlasy KSČM?“

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124