Čtrnácté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Prosinec

Prosincové zastupitelstvo se konalo dne 5.12.2012 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Jednalo se o řádné, v pořadí čtrnácté, jednání Zastupitelstva MČ Praha 8. Předchozí dvě zastupitelstva byla mimořádná a svolala je opozice za účelem získání odpovědi na otázku, jak bude Rada Městské části Praha 8 přistupovat k hledání politické podpory pro předkládané návrhy usnesení a jak bude naplňovat své programové prohlášení. Vzhledem k tomu, že program jednání těchto mimořádných zastupitelstev nebyl schválen, zastupitelstva se nekonala. Prosincové zastupitelstvo ale bylo jiné. Na začátku jednání přivítal starosta všechny přítomné a schůze přistoupila ke schvalování programu jednání. Ještě před schválením zastupitelstva vystoupil zastupitel za KSČM s pozměňovacím návrhem, jenž spočíval v zařazení bodu, kterým by Rada MČ Praha 8 sdělila, jakým klíčem přistupovala ke schvalování heren na území MČ Praha 8. Jakkoliv se jednalo o férový bod, změna nebyla schválena. O to větší překvapení bylo, že i přes to, že tento návrh KSČM nebyl schválen, zástupci KSČM celý program svým hlasováním podpořili. Po schválení programu vystoupil předseda klubu ČSSD Radim Zátopek a požádal v souladu s jednacím řádem zastupitelstva o desetiminutovou přestávku za účelem porady klubu ČSSD.

Po přestávce v jednání zastupitelstva vystoupil před zastupitele Roman Petrus, který všem přítomným sdělil, že současná radniční koalice nemůže v den konání zastupitelstva přijmout jakékoliv usnesení zastupitelstva bez toho, aby ji podpořili zástupci KSČM, proti které se vládnoucí koalice v rámci proběhlé volební kampaně při volbách do Senátu P ČR tolik vyhrazovala. Proto sdělil všem přítomným, že opozice opouští jednací sál. Po jeho vystoupení opravdu zástupci opozice sál opustili. Takže všechna usnesení, které Zastupitelstvo MČ Praha 8 přijalo dne 5.12.2012, přijalo pouze díky KSČM. Spolupráci s KSČM ale všechny koaliční strany odmítají. Že by se Rada MČ Praha 8 snažila z občanů dělat hlupáky nebo doufá, že si toho nikdo nevšimne?

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124