Bytový fond Hl. m. Prahy – postoj ČSSD

  1. V komunálních volbách v roce 2010 přišla ČSSD s projektem transformace bytového fondu

Hl. m. Prahy. Následně při sestavení koalice, byl náš volební program v tomto bodě, plně zapojen do koaliční smlouvy. Radní Petr Dolínek a předseda výboru Roman Petrus následně přišli s materiálem, který řeší transformaci bytového fondu. Jednalo se o prodej bytového fondu a následné pořízení nového bytového fondu, který bude určen pro rozvoj bytové politiky hl. m. Prahy. Díky zániku koalice, již materiál nebyl projednán v Zastupitelstvu hl. m. Prahy, přestože byl schválen jednomyslně výborem pro bydlení. Bylo to jedno z mála hlasování, kde zástupci všech čtyřech stran, zastoupených v magistrátním zastupitelstvu hlasovali spolu.

  1. Po vzniku nové koalice trvalo novému vedení šest měsíců, než byl původní materiál předložen

do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Na první pohled vypadal materiál podobně, a tak by asi nebyl problém tento tisk podpořit, i když ho již předkládá nová koalice. Materiál byl však přepracován tak, že jeho celkové vyznění je úplně jiné. Především si předkladatel plete pojmy transformace a privatizace. Předložený tisk totiž již neobsahoval prodej bytového fondu s tím, že následně bude za získané finanční prostředky pořízen nový bytový fond. Naopak v tomto materiálu jste se mohli dočíst vše o prodeji, tedy privatizaci, ale na tu druhou část již někdo „pozapomněl“. Zato co se bude dál dít s penězi, předkladatel řekl naprosto pregnantně: „Půjdou do rozpočtu“.

Druhou výraznou změnou bylo upravení výsledné prodejní ceny. ČSSD trvala na tom, aby soudní znalci odhadující cenu zohlednili, že v bytech bydlí nájemníci. Současná koalice si prohlasovala, že se bude jednat o cenu tržní. Jaká bude její výše, si nakonec nedovolil říci ani předkladatel. Výsledkem bylo jediné. ČSSD nemohla materiál v této vykradené podobě podpořit. Klub ČSSD se zdržel hlasování, Roman Petrus byl proti.

Celá situace s nastavením prodejní ceny se stala velmi nepřehledná. Dle předkladatele je možné, aby Zastupitelstvo hl. m. Prahy mohlo při každém předloženém technologickém celku měnit navrženou cenu, tak jak uzná za vhodné. Je pravděpodobné, že cena, která byla určena jako odhadní tedy cca. kolem 17 000,– Kč za metr bude na jednotlivých jednání zastupitelstev měněna, a to jak nahoru tak dolů, dle jednotlivých technologických cel­ků.

Tato realita je pro ČSSD nepřijatelná a je potřeba vznést požadavek, aby se prodejní ceny striktně řídily odhadem vzniklým renomovanými soudními znalci. A to i za předpokladu, že bude osloveno více soudních znalců při zásadních rozporech.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124