Patnácté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Únor

15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo dne 27. února 2013 od 14:00 hodin ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 13 bodů a dalo se tušit, že se jednání zastupitelstva protáhne. Na začátku jednání starosta oznámil, že od poslední schůze zastupitelstva MČ rezignovali na své posty zastupitele 2 osoby. Dále starosta informoval o rezignaci dalšího člena Rady MČ Praha 8. Svůj slib tedy složili náhradníci za odstoupivší zastupitele a Zastupitelstvo zvolilo nové členy Rady MČ Praha 8. Prvním bodem jednání byla volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2013 – 2017. Zvoleno bylo 12 občanů, kteří se na schůzi zastupitelstva dostavili a mohli se osobně představit.

Dalším bodem jednání zastupitelstva byly návrh rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2013 a rozpočtového výhledu do roku 2018. Na toto téma se jako každý rok rozproudila obsáhlá diskuse zastupitelů a občanů. Diskuse se týkala především dlouhodobé neudržitelnosti současné výše výdajů, bezpečnosti v naší městské části, kamerového systému, kvality péče o zeleň a IT. Na spoustu otázek tohoto typu, které přicházely i z úst občanů, kteří se na schůzi zastupitelstva přišli podívat, vládnoucí koalice nenalezla vyčerpávající a plnohodnotnou odpověď. Zastupitelstvo neodsouhlasilo ani žádný pozměňovací návrh k rozpočtu. Neodsouhlasilo ani návrh opozice, aby se o tomto návrhu rozpočtu hlasovalo po jménech. Na základě toho Roman Petrus na schůzi vystoupil s tím, že žádný ze zastupitelů zvolených za ČSSD takto koncipovaný návrh rozpočtu MČ nepodpoří. Stejný přístup k navrhovanému rozpočtu zaujala Strana zelených. Nicméně rozpočet městské části byl přijat 27 hlasy ku 17 hlasům proti. Jeden zastupitel se hlasování zdržel. Městská část Praha 8 tento rok tak bude hospodařit s příjmy ve výši 1 354 743 mil. Kč a výdaji ve výši 1 404 743 mil. Kč.

Dalšími body, kterými se schůze zastupitelstva zabývala, byl návrh rozpočtových opatření, návrh žádosti o výběr ze svěřeného portfolia, spravovaného na základě smlouvy o obhospodařování cenných papírů Českou spořitelnou, návrh na zpracování a předložení projektu „Rozšíření ICS služeb MČ Prahy 8 a návrh na odůvodnění významné veřejné zakázky k projektu „Výstavba domu sociálních služeb“. Všechny tato body zastupitelstvo schválilo. Ne jinak tomu bylo i v bodě, který se týkal návrhu na odůvodnění významné veřejné zakázky k projektu „Stavební úpravy koupaliště „Ládví“ v Kobylisích. Tento bod figuroval v předvolebních programech řady politických stran činných v zastupitelstvu MČ Praha 8, proto ani schválení předkládaného materiálu nebylo předmětem vášnivých dohadů. Nezbývá než doufat, že finanční prostředky na realizaci tohoto projektu budou vynaloženy účelně a hospodárně.

Zastupitelstvo MČ Praha 8 se na konci svého jednání ve 4 bodech zabývalo další etapou privatizace bytových domů. I přes nesouhlasný postoj ČSSD k těmto bodům zastupitelstvo prodej bytů schválilo.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124