Šestnácté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Květen

Květnové zastupitelstvo se konalo dne 15. 5. 2013 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 31 bodů. Hned na úvod jednání starosta informoval, že na funkci zastupitele rezignovala Eliška Vejchodská ze Strany Zelených (SZ), která byla v pokročilém stádiu těhotenství. Na její místo nastoupil v souladu se zákonem náhadník za SZ. Pan Polecha složil slib zastupitele a jednání zastupitelstva mohlo pokračovat. Ještě před schválením programu vystoupil zastupitel Vilgus (SZ), který navrhl rozšíření programu o bod týkající se heren a loterií na území Prahy 8. Tento návrh ale nebyl přijat a program jednání byl schválen zastupitelstvem v původním znění. Po volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 8 se přistoupilo k projednání rozpočtového opatření. Tento materiál byl schválen. Následovalo projednání návrhu vydání Dodatku ke zřizovací listině Mateřské školky Libčická, která upravovala oblast školní jídelny. Tento materiál byl schválen. Následovalo přijetí návrhu na na poskytnutí finančních darů (grantů) MČ v oblasti primární prevence rizikového chování dětí na rok 2013. Přijat byl i návrh na uzavření dodatku mezi MČ a Státním fondem životního prostředí. Zde se jednalo pouze o technický materiál, proto jeho přijetí nebylo předmětem dlouhých debat v rámci diskuse. Zastupitelstvem byly přijaty i návrhy na poskytnutí finančních darů v sociální oblasti, na tělovýchovnou činnost, na sportovní výchovu mládeže a na oblast volnočasových aktivit dětí. Byly přijaty i návrhy na odpisy pohledávek za zemřelými nájemníky. Zastupitelstvo schválilo návrh úplatného převodu pozemku pod domem v Kobylisích. Dalších patnáct bodů jednání zastupitelstva se týkalo další etapy privatizace a zastupitelstvo odsouhlasilo prodej domů v Karlíně ,kde byly splněny podmínky pro zařazení domů do privatizace. V posledním bodě jednání zastupitelstva, který je tradičně vhrazen dotazům , připomínkám a podnětům obyvatel a občanů MČ byl mimo jiné vznesen požadavek na zajištění hlasovacího zařízení. Sociální demokracie s tímto požadavkem již v minulosti přišla, nicméně nebyla úspěšná. Třeba nyní se tazatel setká s jiným přístupem radnice.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124