Sedmnácté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Červen

Sedmnácté jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo dne 19.6.2012 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 29 bodů a nezbývalo než doufat, že poslední předprázdninové jednání Zastupitelstva se neprotáhne do nočních hodin. Jako první bod jednání byl Návrh na schválení poskytnutého nepeněžitého daru (majetkového převodu) společnosti Centrum Palmovka, a.s. K tomuto bodu se rozvinula široká diskuse, v rámci které se poukazovsalo na netransparentnost a bezúčelnost převodu. Nicméně návrh byl zastupitelstvem schválen 26 hlasy. Dalším projednávaným bodem byl Návrh „Závěrečného účtu MČ“. I k tomuto bodu byla vedena rozsáhlá diskuse, v rámci které ČSSD poukazovala na neustálé navyšování výdajů MČ bez toho, aby výdaje měly reálnou možnost být kryty příjmy. Tento návrh ČSSD nepodpořila, jelikož v konečném důsledku působí proti dlouhodobě udržitelnému rozvoji MČ. I přes to se ale koalici o návrhu podařilo přesvědčit 26 zastupitelů, kteří návrh podpořili. Pro návrh samozřejmě hlasovala i část KSČM. Další body byly bezkonfliktní a byly přijaty bez delších diskusí. Jednalo se o návrh rozpočtových opatření, návrh na vydání dodatku ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Ústavní a dále návrh změny přílohy zřizovací listiny servisního střediska. Zastupitelstvo schválilo i návrhy na prominutí a odpis nedobytných pohledávek, které se kvůli nečinnosti Úřadu MČ vyšplhaly do nebetyčných výšek. I tyto návrhy zastupitelstvo schválilo.

Diskusi byl podroben bod, u nějž se jednalo o návrh úplatného převodu převodu 19 m2 v Bohnicích. Výsledkem diskuse bylo, že při hlasování o návrhu tento bod podpořilo pouze 19 zastupitelů, v důsledku čehož bod nebyl zastupitelstvem přijat. Byl to jeden z mála bodů, jehož přijetí se Radě MČ nepodařilo prosadit. A to i přes to, že svou koalici neveřejně rozšířila o KSČM.

Další schvalované body se týkaly majetkového převodu nemovitostí v Karlíně. Jednalo se o další vlnu privatizace. Ke všem těmto bodům se Radě MČ díky neveřejné koalici s KSČM podařilo získat podporu 26 zastupitelů, a tyto návrhy byly přijaty. Zastupitelstvo na svém jednání dovolilo člena Finančního výboru, jako náhradu za rezignující zastupitelku za Stranu Zelených. Nově zvoleným členem tohoto výboru se stal Ing. Eduard Havel.

Posledním bodem červnového jednání zastupitelstva byly dotazy, připomínky a podněty zastupitelů a občanů MČ. V rámci tohoto bodu byla projednávány otázky a dotazy týkající se příjezdové cesty Chabařovická, IPODEC, petice o zákazu heren v Praze 8 a opravy chodníků v Praze 8.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124