Transformace bytového fondu

Sociální demokracie bude proto apelovat na Radu hlavního města Prahy, aby bytovou privatizaci urychleně nastartovala. V opačném případě by se totiž lidé, kteří na prodej bytů již léta čekají, nemuseli dočkat ani v tomto volebním období. Z tohoto důvodu jsem ihned po svém zvolení předsedou zastupitelského výboru pro zdravotnictví, sociální a bytovou politiku svolal na srpen zasedání, na kterém bychom se měli tíživou situací intenzivně zabývat.

Shrňme si celý příběh (ne)transformace bytového fondu.

V komunálních volbách před téměř třemi lety představili pražští sociální demokraté projekt transformace bytového fondu v hlavním městě. Po následném sestavení koalice s občanskými demokraty byl náš volební program v části, která navrhovala řešení bytové situace, plně vtělen do koaliční smlouvy. Jakožto tehdejší předseda výboru pro bytovou politiku jsem společně s Petrem Dolínkem, jenž měl jakožto radní pro bydlení tuto oblast plně na starosti, vytvořil materiál komplexně řešící proces transformace. Ta měla probíhat formou prodeje bytů a následného investování do nového bytového fondu, který by byl určen pro rozvoj bytové politiky v hlavním městě, zejména pak s ohledem na potřeby sociálně znevýhodněných skupin obyvatel, mladých rodin a seniorů. Avšak po zániku tehdejší koalice nebyl již materiál projednán v zastupitelstvu, a to i přesto, že byl předtím jednomyslně schválen výborem pro bydlení.

Kdyby se tehdejší záměr podařilo realizovat v plném rozsahu, tak by dnes již první bytové domy byly převedeny na za tím účelem založená bytová družstva. To se však nestalo. Po vzniku pravicové koalice na sklonku roku 2011 došlo v zmíněném materiálu k zásadním změnám, které tehdy sociální demokraté intenzivně kritizovali na zasedáních zastupitelstva. Jednalo se především o změny v systému určení ceny prodávaných nemovitostí a kompletní vypuštění druhé fáze celé transformace, tedy pořizování nových nájemních bytů do vlastnictví města. Jakožto sociálnědemokra­tičtí zastupitelé jsme především kritizovali skutečnost, že tehdejší koalice nebyla schopna uspokojivě vysvětlit, jak s takto získanými financemi naloží, když je zjevně neplánovala investovat do nového bytového fondu. Odpovědi ze strany zástupců tehdejších koaličních stran byly vyhýbavé a celé jejich jednání v této věci působilo dojmem, že nabyté prostředky plánují použít jako rozpočtovou záplatu.

Nyní je naším úkolem prostřednictvím výboru pro bytovou politiku usilovat především o to, aby se urychleně napravily chyby minulého vedení města v této oblasti a aby se konečně přistoupilo k prodeji městských bytů. Považuji totiž za naprosto nepřijatelné, aby lidé čekající na vyřešení své bytové situace museli kvůli handrkování na magistrátu žít v nejistotě, zda si byt, ve kterém žijí, budou moci konečně koupit, či nikoliv.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124