Osmnácté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Září

Osmnácté jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo dne 18.9.2013 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 14 bodů a jednání bylo přítomno 37 zastupitelů. Vzpomínáte si ještě na heslo ODS: „S KOMUNISTY SE NEMLUVÍ“? Tak v Praze 8 toto heslo již neplatí. A vládnoucí koalice ODS a TOP 09 s hlasy KSČM počítá. Jak jinak by mohl zastupitelstvem projít Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8? K tomuto materiálu nebyla dodána důvodová zpráva, která by jednotlivé rozpočtové opatření vysvětlovala. Zastupitelé tak neměli řádné informace. Materiál do zastupitelstva předkládal zástupce starosty MČ p. Švarc. Ale ani ten jednotlivé rozpočtové opatření zastupitelům nevysvětlil. Nicméně materiál byl po dlouhé diskusi zastupitelstvem schválen nejnižším možným počtem hlasů. Pro návrh se jich vyjádřilo 23. To znamená, že pro něj hlasovali i někteří zastupitelé reprezentující KSČM. ČSSD, které osud naší městské části není lhostejný, před hlasováním avizovala, že tento materiál v předložené podobě nepodpoří. Podobně tristní výsledek hlasování měla radniční koalici i Zpráva o vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 za I. pololetí roku 2013. Tento materiál byl schválen 24 hlasy.

A vybavujete si radniční slova o tom, že hazardu v Praze 8 je příliš mnoho, což se musí řešit? Na to konto se se na zastupitelstvu objevil opoziční návrh na rozšíření programu jednání zastupitelstva o bod týkající se regulace hazardu. Ale tento návrh nebyl přijat, opět díky hlasům KSČM. Proti zařazení tohoto bodu na program jednání zastupitelstva se radniční koalici podařilo sehnat 24 hlasů. Tedy opět KSČM. Ale zastupitelstvo jednalo i o bodech, na jejichž schvalování se shodla naprostá většina zastupitelstva. Jedním z takových bodů byl například Návrh poskytnutní finančních darů (grantů Městké části Praha 8.

Zastupitelstvo hlasovalo i o bodech, které se týkaly návrhu odpisu nedobytných pohledávek vzniklých neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy. Poslední dobou se projednávání takových bodů na jednání zastupitelstva množí, což svědčí o nedokonalé práci Úřadu MČ, který situaci s dlužníky dlouho neřeší, čímž se dlužné částky často vyšplhají do statisíců.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124