"Mají být do mateřinek přijímány i děti, které nejsou z Prahy 8?"

Pochvalme něco, co funguje.

Téma k mateřským školkám je dobré v tom, že mohu vyvrátit řeči o tom, že opozice jen a jen kritizuje. Jestli totiž na Praze 8 nějaká oblast funguje, tak je to školství. Nevím, jestli je to více zásluha pana místostarosty pro školství Martina Roubíčka, či vedoucího školského odboru Petra Svobody, ale to není podstatné. Důležité je, že alespoň jedna oblast na Praze 8 dobře funguje a je skvělé, že to je zrovna školství. I v oblasti mateřských školek udělala Praha 8 maximum pro to, aby se na boom tzv. „Husákových vnuků“ připravila. Není to samozřejmě zrovna jednoduché vzhledem k tomu, že dopředu odhadovat počet dětí v předškolním věku je velmi nesnadné. I proto, se v některých letech nedostalo na všechny děti a některé nebyly v prvním kole přijaty, což bylo během prázdnin řešeno dalšími otevřenými třídami. V celku se tedy vždy podařilo uspokojit většinu dětí, které splňovaly podmínky pro přijetí. A to i přes různé změny těchto podmínek a pravidel v průběhu posledních let. K těmto změnám však došlo rozhodnutím nadřízených orgánů Městské části a ta je musela akceptovat. Jedinou drobnou výtku bych snad měl, že se mi zdálo nedostatečné informování rodičů při změnách těchto pravidel.

A nyní k otázce. Mateřské školky se nyní stávají populárním politickým tématem, což je svým způsobem velmi zvláštní, protože se tématem stávají ve chvíli, kdy vlastně boom končí. Při sledování trendu narozených dětí je příští ročník možná posledním problémovým ročníkem, pak bude již následovat jen a jen pokles. Otázka by tedy paradoxně měla znít, co budeme dělat s prostory, kde vznikly nové třídy mateřských škol, které již za dva – tři roky nebudeme potřebovat. Další otázkou je pak i to, jak se připravit na přesun silných ročníků dětí do základních škol. Tato otázka bude následující tři roky v oblasti školství dominantní.

Abych však v úplném závěru odpověděl na otázku, tak musím konstatovat, že ještě v příštím roce bych jednoznačně při přijímání dětí do mateřských škol upřednostňoval děti, které bydlí a jejichž alespoň jeden z rodičů bydlí na Praze 8. Od dalšího ročníku naopak můžeme upravit pravidla tak, aby do našich školek, které se začnou pomalu vyprazdňovat, chodily i děti z jiných městských částí.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124