Devatenácté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - prosinec

Prosincové zastupitelstvo se konalo dne 4. 12. 2013 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 16 bodů. Schůzi bylo přítomno 42 zastupitelů, a zastupitelstvo bylo schopno se usnášet. Na úvod schůze vystoupil Milan Hejkrlík s dotazem, jak je to s vládnoucí koalicí na Praze 8. Poslední sněmovní volby a související okolnosti totiž s hlasy koalice zamíchaly. Radnice se již poněkolikáté musela pro přijetí bodů opírat i o hlasy zastupitelů KSČM. Starosta na tento dotaz odpověděl tak, že pro všechny body radnice hledá podporu napříč politickým spektrem. Nicméně ani tentokrát koalici s KSČM nepřiznal.

Komunisté tak podpořili návrh na zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Centrum Palmovka. Stejně tak jako návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o půjčce mezi městskou částí a společností Centrum palmovka. Materiály prošly zastupitelstvem počtem 25 hlasů, to znamená i hlasy několika komunistů. To znamená, že komunisté hlasovali PRO i přes to, že o podrobnostech a dopadech čísel ukrytých v těchto materiálech radnice neseznámila. Zastupitelstvo schválilo Návrh Rozpočtového provizoria MČ Praha 8 na rok 2014, stejně jako Návrhy na odpis nedobitných pohledávek vzniklývh neuhrazením nájemného a služeb. Zastupitelstvo schválilo Návrh na zpracování a předložení projektu „Revitalizace veřejného prostranství – Karlínské náměstí“ K tomuto bodu se vedla diskuse, která poukazovala na fakt, že tento bod zastupitelstvo schvaluje podruhé. Zastupitelstvo na svém prosincovém jednání schválilo úplatné majetkové převody několika objektů v Karlíně a Libni.

V závěru jednání byla paní radní Adamová dotázána, jak bude stíhat funkci poslance P ČR a uvolněná radní městské části Praha 8. Odpovědí bylo, že paní Adamová si do konce volebního období ponechá obě funkce. (Vlastně je dělá dobře. V jedná se ještě nerozkoukala a v té druhé nedělá prakticky nic, co by uškodilo.) Dále na závěr jednání zastupitelstva byla radnice požádána, aby na příštím jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 radnice podrobně informovala zastupitele o situaci ve společnosti Centrum Palmovka. Ale tento bod zastupitelstvem neprošel. (Asi se komunistům nelíbil.)

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124