Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (20. 1. - 24. 1. 2014)

Negrelliho viadukt před opravou

Správce železnic chystá kompletní rekonstrukci Negrelliho viaduktu, druhého nejstaršího mostu v Praze. Přečkal bez vážných následků několik povodní. Slavná železniční stavba a technický unikát spojuje Karlín s Holešovicemi více než 80 kamennými oblouky. Viadukt byl realizován krátce po velké povodni ve čtyřicátých letech devatenáctého století. A tím pádem vlastně byl připraven s určitou rezervou na povodeň. Vlaky na Negrelliho viaduktu poprvé zastaví příští rok. Generální oprava je podle správce železnic nutná. Nejvíc poškozené jsou mostní oblouky na Štvanici. Po vzoru například prací na Karlové mostě budou jednotlivé kameny očíslovány, očištěny a potom vráceny na své původní místo. Pokračovat budou i práce v oblasti Florence a Holešovic. Radnice Prahy 8 by ráda v mostních obloucích místo parkovišť viděla galerie a obchody. O tom, jak v budoucnu naložit s originálními prostory, přemýšlejí i začínající architekti. Práce na opravě viaduktu potrvají dva roky a jejich součástí bude výměna kolejí i trakčního vedení. Správce železnice do rekonstrukce investuje stovky milionů, možná dokonce několik miliard korun. Soutěž na dodavatele zakázky teprve vypíše.

Praha 8 pozastavila svůj projekt modrých zón

Radnice osmé městské části pozastavila svůj vlastní plán na vybudování zón placeného stání v Karlíně, Libni a Kobylisích. Důvodem k tomuto kroku je plán magistrátu na vytvoření parkovacích zón pro celé území metropole. Praha 8 vypracovala svůj vlastní systém parkování a v listopadu 2013 začala rozdávat lidem zdarma parkovací karty. Vyzvednuté parkovací karty si obyvatelé mají uschovat pro případ, že by nakonec magistrát zavedení zón nestihl a Praha 8 by spustila svůj systém nezávisle na hlavním městě. Praha chce v pilotním projektu systém parkovacích zón spustit letos v létě.

Jaká radost bydlet u OC Krakov

1. listopadu minulého roku bylo s velkou slávou otevřeno OC Krakov. Již 2. prosince přivítal starosta Městské části Praha 8, nespokojené občany, kteří mají tu smůlu, že bydlí u OC Krakov. Jádrem sporu je hluk ze vzduchotechniky na střeše OC Krakov a světelná reklama na jižní straně OC Krakov, obojí je nepříjemné hlavně ve večerních a nočních hodinách. Dalším problémem je parkoviště, z kterého se stává, či spíše již stal, zásobovací dvůr. Vykládka zboží přináší další ruch, hluk a znečištění ovzduší. Na protilehlé straně domů jsou okna ložnic větších bytů Trojského vrchu. Setkání s občany na Libeňském zámku se zúčastnil kromě starosty také radní pan Gros a vedoucí stavebního odboru pan Ing. Gorčík. Pan starosta v úvodu řekl, že městská část nezmůže mnoho, protože je vše dle předpisů. Dva aktivisté vystoupili s tím, že se aktivně účastnili řízení o umístění stavby a stavebního řízení a že hluková měření jsou „zajímavá“, k jejich námitkám se v odůvodněních obou rozhodnutí stavebního úřadu nepřihlíželo. Svědkové popsali, jak měření hluku probíhalo a jak toto měření hluku z provozu stavby nemělo se zásadami objektivního měření mnoho společného. Jiný účastník vystoupil s připomínkou, že na jižní straně OC Krakov Městská část Praha 8 v r. 2010 prodala veřejnou zeleň a přístupové komunikace do OC Krakov vlastníku této stavby za více než 14 mil. Kč. V r. 2012 zmírnila podmínky prodeje tak, že už netrvala na věcném břemeni pro tyto pozemky na volný přístup a užívání všemi, tj. veřejností. Radním bylo připomenuto, že městská část je ze zákona účastníkem všech územních a stavebních řízení ve svém obvodu, a tudíž mohli její představitelé či Obvodní rada v Praze 8 uplatňovat veřejný zájem (např. požadovat umístění strojovny vzduchotechniky pod zem, dostatečný počet míst na parkování, rovněž pod zemí), což zjevně nečinili vůbec s obavou, aby to investora nepřestalo bavit a OC Krakov nebyl i dalších 20 let pro ostudu Prahy 8. Evidentní je tedy nadbíhání místní samosprávy investorovi, aby stavba byla uskutečněna a dokončena, bohužel na úkor pohody bydlení vlastníků bytů v ulici Hnězdenská. Není jednání radních pro naši dobu příznačné?

Stavba nové radnice Prahy 8 se odkládá

Výstavba nové radnice Prahy 8, jejíž součástí je obchodní centrum, se opět odkládá. Pražští zastupitelé totiž nesouhlasili s tím, aby radnice Prahy 8 vložila do společnosti Centrum Palmovka, která ji má budovat, pozemky u stanice metra B Palmovka. Na jednání zastupitelů zazněla kritika plánu výstavby. Podle některých z řečníků je stavba „megalomanská“ a soutěž na její vybudování byla špatně vypsána, navíc vše údajně prošetřuje policie. Opozice zase kritizovala to, že součástí radnice má být business centrum a radnice vlastně bude podnikat. Rovněž kritizovala, že firma od radnice dostává finanční půjčky. Stavbu za 1,1 miliardy schválila Praha 8 v roce 2010. Měla být hotova do konce letošního roku.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124