Souhlasíte se záměrem magistrátu zřídit v Libni aplikační centrum pro narkomany?

ČSSD určitě ne a jako jedni z mála to také obhajujeme.

Na úvod jednoduše. Nesouhlasím. Na rozdíl od všech pisatelů okolo mě, jsem to mohl již jednoznačně vyjádřit hlasování na Zastupitelstvu Hl. m. Prahy, kde celý klub ČSSD hlasoval proti navržené Protidrogové koncepci Hl. m. Prahy.

Příprava na Protidrogové koncepci začala na Magistrátu Hl. m. Prahy za vlády koalice ODS a TOP09 a dokončena a předložena byla v minulém roce nejprve do výboru pro zdravotnictví, který mám tu čest řídit a posléze do Zastupitelstva Hl. m. Prahy. Jak na výboru, tak na zastupitelstvu zazněly desítky připomínek z mnoha městských částí i od zastupitelů. Pohříchu Praha 8 se zmohla jen na tiskové prohlášení, jinak se neúčastnil žádný představitel na Magistrátu žádného ze zásadních jednání k tomuto materiálu. Naštěstí, i díky ČSSD, tento materiál neprošel a v současnosti je znovu nastartován proces, kdy se ke koncepci vyjadřují Městské části a další zainteresované subjekty. Mezi tyto subjekt patří policii i řada odborných úřadů.

V Praze 8 vznikla petice podporovaná ODS. Jako první petice v historii naší městské části směla být k dispozici pro občany v podatelně Úřadu MČ, což kvituji a doporučuji všem dalším petentům, aby tam své petice dávaly. Tato petice, přestože nezískala nutných 1000 podpisů, byla zařazena jak na jednání výboru pro zdravotnictví, tak i na jednání lednového Zastupitelstva Hl. m. Prahy. A můžete si tipnout, kdo tam petenty zastupoval. Myslíte, že někdo z Městské části nebo z ODS? Omyl! Zástupci ODS se neobtěžovali. Přesto vás mohu uklidnit. Díky zástupcům ČSSD byla petice projednána a pan radní Dlouhý přislíbil výrazné změny v nově připravované koncepci.

PS: Jen tak na okraj o Libni ani Palmovce není v původní koncepci ani slovo, aneb stokrát opakovaná lež se na Praze 8 může stát pravdou.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124