Dvacáté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - únor

Únorové zastupitelstvo se konalo dne 19. 2. 2014 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 21 bodů. Schůzi bylo přítomno 40 zastupitelů, a zastupitelstvo tak bylo schopno se usnášet. Ještě před schválením programu jednání schůze se objevil návrh na zařazení bodu o uspořádání referenda k otázce týkající se zákazu provozování videoloterijních terminálů. Návrh na zařazení bodu volba členy Finančního výboru ZMČ za bývalého člena KSČM nebyl Zastupitelstvem schválen. A právě bod týkající se referenda ukázal se být nedostatečně připravený. To se projevilo v dlouhé diskusi, která jeho schválení provázela. Připomínky se týkaly jak termínu konání referenda, tak ceny Po dlouhé diskusi a schválení referenda, které se uskuteční dne 12. dubna a bude MČ stát 1,5 mil. Kč se přistoupilo k projednávání původně zařazených bodů.

Tím nejzásadnějším byl rozpočet MČ na rok 2014 a rozpočtový výhled do roku 2019. Ukázalo se, že radniční koalice ke schválení tohoto bodu nemá dostatek hlasů, jelikož nesehnala minimální počet, který je ke schválení bodu Zastupitelstvem potřebný. Proto oslovila část KSČM a nabídla za podpoření bodu protislužby. Tak sehnala pro schválení rozpočtu 3 hlasy, a rozpočet byl schválen 25 hlasy. Jinými slovy, opět se ukázalo, že současné radnici komunisté nevadí. A to i přes to, že voličům hlásají pravý opak. Zvláště před volbami. ODS zkrátka voličům lže! MČ Praha 8 letos dle schváleného rozpočtu bude hospodařit s příjmy a výdaji ve výši 1 774 612 mil. Kč. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný. Vzhledem ke koncepci celého dokumetu se nemohu ubránit dojmu, že vládnoucí koalice na radnici se řídí heslem: „Po nás – potopa!“

Projednávání dalších bodů jednání zastupitelstva nepřineslo delší diskusi. Zastupitelstvo tak schválilo návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí a návrh na předložení projektu do 13. výzvy hl. m. Prahy v rámci OP Praha – Konkurenceschop­nost. Bod týkající se prodeje pozemků po domem v Bohnicích ČSSD podpořila. Další body jednání zastupitelstva, které se týkaly privatizace, ČSSD v hlasování v souladu se svým volebním programem nepodpořila.

Na závěr jednání Zastupitelstva se projednávaly 2 body, které se týkaly návrhů na zrušení předchozích usnesení Zastupitelstva MČ Praha 8. Z důvodu probíhajícího soudního sporu mezi Rytířským řádem Křížovníků s červenou hvězdou a MČ Praha 8 se objevil návrh na zrušení usnesení týkajícího se privatizace domů a nahrazením Smlouvy o smlouvě budoucí. K těmto bodů ČSSD zaujala stejný názor jeko k privatizaci bytového fondu.

Závěr jednání Zastupitelstva se týkal patřil chování firmy IPODEC – Čisté město a postoji radnice MČ. Nicméně návrh na usnesení, který by radnici ke změně svého chování donutil, nebyl přijat.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124