Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (02. 6. - 06. 6. 2014)

Pražské služby vyjdou na miliardu

Plán primátorova náměstka Jiřího Vávry (TOP 09), jak na dlouhou dobu v Praze vyřešit otázku svozu a likvidace odpadu, lze realizovat. Zastupitelé hlavního města po dlouhé diskusi souhlasili, aby se koupily akcie menšinových vlastníků Pražských služeb (PS), především Northward Holding Limited (NWL). Odhad mluvil o částce blížící se miliardě korun. Praha jako stoprocentní vlastník PS by mohla zadávat zakázku na odpad přímo a nemusela vypisovat výběrové řízení, u něhož by riskovala značné zvýšení cen. Zrušený tendr v roce 2011 předpokládal částku přes 16 miliard korun za 10 let. Praha chce sjednotit nejen nakládání s odpady, ale i další činnosti, jejichž propojení bude smysluplné. Představenstvo PS upozornilo, že nemá tolik prostředků, aby společnost mohla vykoupit akcie menšinových akcionářů sama, jak chtěli radní. Opozici zarazila cena. Exprimátor Bohuslav Svoboda (ODS) řekl, že dříve se 700 miliónů korun za asi 19,2% podílu NWL zdálo moc, nyní odhad mluví o více než 950 miliónech korun. Vše nakonec zaplatí Pražané. Částka blížící se jedné miliardě korun je na veškeré zbývající akcie. Je ale třeba jednat rychle. S říjnem totiž vyprší smlouva, podle níž PS komunální odpad likvidují. Pravo¨dou je to, že se neví, kdo bude od 1. listopadu svážet odpadky.

Opencard bude žít nejméně do konce června, firma Praze nabídla řešení

Pražští radní se dohodli s firmou EMS o zajištění provozu karet Opencard, které slouží převážně jako jízdenky MHD, do konce měsíce června. Původní termín vypršení podpory karet totiž končí už 15. června a hrozil by návrat k papírovým kuponům. Firma ale požaduje po Praze splacení části závazků ve výši 30 milionů korun za licence pro 250 tisíc karet. Patnáctého června má vypršet smlouva s vlastníkem práv k systému Opencard, firmou eMoneySystem (EMS). Po tomto datu by už nebylo možné vydávat nové karty. Pokud by firma systém zablokovala, z několika set tisíc cestujících by se rázem stali černí pasažéři.EMS ale tvrdí, že kartu ani po 15. červnu neomezí a nechá ji běžet až do konce měsíce. Firma deklarovala, že 15. června karta nepřestane fungovat ani nebude nijak omezena.Společnost zároveň Praze předložila nabídku nového modelu transformace Opencard. Věří, že předložený návrh umožní rychlé a hlavně konstruktivní řešení kritické situace. EMS navrhuje vstup soukromých investorů do projektu. Návrh tohoto modelu vychází z původně předložené nabídky a neliší se co do rozsahu a práv. Hodnotu nabídky ocenili znalci EMS i Operátora Opencard velmi podobně. Nabídka představuje pro Prahu ekonomicky výhodné řešení. EMS navrhuje vstup soukromých investorů do projektu. Šlo by o takzvaný projekt PPP, tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru. Praha by za práva k opencard zaplatila 85 milionů korun. O budoucí zisk by se dělila s EMS a investory. Vedení města tvrdí, že pokud by došlo k omezení provozu karet, lidí se to nijak nedotkne. Současně ale připravuje krizové řešení a chce tisknout papírové kupony. O tomto kroku totiž Praha v současné chvíli vážně uvažuje. Pokud rada schválí přechod na papírové kupony, 900 tisíc Pražanů se postaví do front před výdejními místy Dopravního podniku. Každý z nich navíc bude muset za novou průkazku zaplatit dvacet korun. Dohromady tak všichni Pražané utratí za staronové „lítačky“ asi 18 milionů korun. Tato suma půjde do kapsy Dopravního podniku. Ten bude muset naopak investovat do tisku kuponů a průkazek pro zmíněné množství cestujících. Podle již uvedených kalkulací pražský dopravce utratí za tisk a přípravu papírových kuponů 16 milionů korun. Dopravní podnik varoval město, že lidé budou hromadnou výměnu karet za papírové kupony vnímat velmi negativně. Fronty, fotografování a vyplňování dotazníků by Pražané museli absolvovat dvakrát.

Rohanský ostrov se promění, pomůže i při velkých povodních

Rohanský ostrov se má z gruntu proměnit. Z tohoto poměrně neutěšeného místa osmého pražského obvodu se má stát relaxační zóna. Podle informací magistrátu, kterému rozsáhlý pozemek bývalé průmyslové zóny patří, na něm nebudou chybět lavičky nebo dokonce tůňky. Co je však ještě zásadnější, oblast Rohanského ostrova má v budoucnu sloužit i k zadržení vody při povodních. Magistrát na zamýšlené úpravy vynaloží zhruba 170 milionů korun. Z hlediska dnešní podoby Rohanského ostrova je jedině velice dobře, že toto místo chce město zkulturnit. Když uvažovaný záměr magistrát tak říkajíc vezme pořádně do ruky, aspoň odtud zmizí bezdomovci. Právě osoby bez přístřeší jsou na Rohanském ostrově někdy trnem v oku tamních obyvatel. A to zejména v zimních měsících, kdy pro ně magistrát v době silných mrazů nechává vystavět „stanové město“. Jenomže veškeré excesy, které se pak na Rohanském ostrově dějí, musí řešit libeňská radnice. Úpravou terénu bude vytvořen retenční prostor o objemu 80 tisíc metrů krychlových. Důvodová zpráva magistrátu říká, že Takto řešené území vytváří tedy zároveň prostor k oddychu a rekreaci, retenční prostor při velkých vodách a zajímavý, biologicky hodnotný krajinný prvek jako domovské prostředí velké řady živočichů prakticky ve středu města. A že se zemina těžit určitě bude,v tom se oslovený respondent nemýlil. Podle dokumentu by mělo být odtěženo asi 200 tisíc kubíků zeminy. Kolem Rohanského ostrova tak bude vytvořeno koryto a tůně. Patřičnou Úpravou terénu bude vytvořen retenční prostor o objemu 80 tisíc metrů krychlových, což odpovídá dvacetileté vodě, stojí dále v dokumentu.

Máte půl miliardy nazbyt? Kupte si kasárny v Karlíně, armáda je opět nabídne k prodeji

Ministerstvo obrany nabídne znovu k prodeji Žižkovy kasárny v Karlíně. Oznámilo to s tím, že minimální kupní cenu zveřejní při vyhlášení soutěže 11. června. První prodej firmě manželky finančníka Pavla Tykače Ivany zastavil v únoru ministr obrany Martin Stropnický (ANO) kvůli podezření na majetkové propojení vítězné společnosti s dalším účastníkem výběrového řízení. Tykačová za komplex nabízela téměř 600 milionů korun. Ministarstvo obrany kasárna v Karlíně prodává jako nepotřebný majetek. Více než půlmiliardovou soutěž původně vyhrála firma Tykačové Griva Art. Podle ministerstva obrany byla však majetkově propojena s druhou společností Castullus. Ministerstvo proto mělo podezření, že se firmy mohly domluvit na nabídce, a tendr zrušilo. Tykačová podezření odmítla a sdělila, že společnost Griva Art není s firmou Castullus majetkově, ani jakkoli jinak, propojena. Stropnický už po zastavení prvního prodeje uvedl, že počítá s vypsáním nového výběrového řízení. To připravil pětičlenný tým pod vedením prvního náměstka ministra Jiřího Borovce a jeho cílem je, aby soutěž byla maximálně průhledná, uvedlo v tiskovém prohlášení ministerstvo. Rozhodujícím kritériem pro posouzení nových nabídek bude podle úřadu minimální kupní cena, která bude o několik desítek milionů korun vyšší než při prvním prodeji. Její přesná výše bude jako součást výběrového řízení vyhlášena dne 11. června 2014. Potenci­onálního zájemce hledá obrana i za hranicemi. V rámci co nejširší propagace prodeje s nabídkou ministerstvo oslovilo české i zahraniční developerské subjekty, které vyvíjejí aktivity na domácím realitním trhu. Historický objekt pochází z doby Rakousko-Uherska, pro vojenské účely byl využíván v době Československa i České republiky. Hlavní budova byla vystavěna v letech 1844 až 1845 a byla pojmenována Ferdinandova kasárna. V roce 1920 byl objekt přejmenován na kasárna Jana Žižky z Trocnova a sídlil zde 5. ženijní pluk. Ve druhé polovině 20. století v budově sídlily různé útvary a zařízení pražské vojenské posádky jako posádková hudba, vojenská policie, velitelství nebo ošetřovna. Dominantou kasáren poblíž autobusového nádraží Florenc je pětipodlažní budova se sklepními prostory, která je zapsána na seznamu kulturních památek. Vnitřní dvůr má rozlohu přibližně jednoho hektaru. V další budově jsou hudební sál, rehabilitační centrum s bazénem a garážová stání. Kasárna byla poškozena povodní v roce 2002.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124