Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (30. 6. - 04. 7. 2014)

Praha 8 pokračuje v projektu Centra péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Osmá městská část bude až do konce letošního roku pokračovat v projektu Centra péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Školy, které se do toho projektu přihlásily, můžou využívat služeb psychologů, logopeda, speciálního pedagoga a odborníka na integraci dětí cizinců. Těchto služeb využívají Základní školy Slovanka, Hovorčovická, Palmovka, Mazurská, U Školské zahrady a Dolákova. Projekt, jehož náklady dosahují 4 milionů korun, je hrazený z Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Startuje Senior slevenka, je pro lidi od 55 let

Senioři z Prahy 8 se mohou od 1. července zapojit do projektu Senior slevenka. Projekt je určen lidem od 55 let a držitelům průkazu ZTP/P. Osmá městská část je první pražskou částí, která se do celorepublikového systému zapojuje. Projekt nabízí ucelený systém slev a výhod ze všech oblastí, které se života seniorů dotýkají, ať už jde o zdravotnictví, lázeňství, lékárny, služby, ubytování, stravování, cestování, kulturu, sport a volný čas. Praha 8 je první pražskou částí, která se do projektu, jehož hlavním partnerem je Moravskoslezský kraj, zapojila. Smyslem Senior slevenky je aktivizace seniorů, protože slevy a výhody zvyšují zájem seniorů o své okolí i o sebe sama. Karta je zajímavá také pro poskytovatele, kteří se většinou po zavedení projektu v lokalitě sami hlásí. Je rozhodně důležité, že jde o projekt do určité míry samofinancovatelný, který není zcela závislý na dotacích a neodčerpává tedy městům a obcím prostředky určené na péči o starší generaci. Senior slevenka má podobu karty, která držitele opravňuje k čerpání slev jednotlivých poskytovatelů z celé České republiky. To znamená, že držitelé z Prahy 8 mohou čerpat slevy poskytovatelů po celé republice, a naopak. Držitelé karty se mohou snadno orientovat podle loga Senior slevenky, které by měli mít poskytovatelé viditelně umístěné ve svých provozovnách.

Praha 8 vyhlásila soutěž o nejhezčí prázdninový deník

S příchodem prázdnin vyhlásila radnice Prahy 8 tradiční prázdninovou soutěž o nejhezčí prázdninový deník. Soutěž je určena dětem do 15 let. Do deníku je možné psát, kreslit, lepit a jakkoliv zdobit. Deníky je možné posílat až do 26. září 2014, vyhodnocení proběhne během října. Poté budou deníky dětem zaslány zpět na uvedenou ad

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124