První týden v novém roce

V tomto týdnu trochu všichni doháníme to co jsme nestihli díky vánočním svátkům. Dovolím si menší výběr:

Bohnické občany by mohlo zajímat, že proběhla další a již konečná schůzka zabývající se Nafukovací halou, která bude v areálu ZŠ Dolákova a bude ji mít v pronájmu klub Joudrs, ale bude k dispozici i pro občany. Škoda jen, že dodavatel zatím nestihl stavbu dokončit.

Proběhla také valná hromada společnosti Ipodec, která se podílí na úklidu naší Městské části. V té vlastní Městská část menší část, takže jsme menšinovými vlastníky. Za stranu Městské části došlo k výměně zástupců v orgánech společnosti.

Dnes jsem spolu s paní místostarostkou Borhyovou absolvoval, myslím, úspěšné jednání se zástupci Salesiánského střediska mládeže v Kobylisích. Projednali jsme možnosti navázání další spolupráce.

A také proběhla další jednání redakční rady Osmičky, která připravuje pro Radu Městské části návrhy na zásadní změnu tohoto časopisu.

Na fotce je nová Rada MČ Praha 8

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124