Druhý týden starosty Prahy 8

Tento týden jsem měl štěstí, že jsem mohl potkat řadu zajímavých lidí a dozvědět se mnoho nového.

Spolu s panem radním Karlem Šaškem jsme popřáli panu Jaromíru Šídovi k jeho 90 letům. Setkání bylo o to příjemnější, že dědeček pana Šídy byl kdysi politikem jak na našem obvodu tak i v Radě hl. m. Prahy a bylo o čem si povídat. Probrali jsme i dokončené a otevřené náměstí Dr. Holého a vyslechli jsme si spíše negativní hodnocení.

Absolvoval jsem dvě návštěvy ve dvou středních školách na Praze 8 a to Obchodní akademii Kolárova a SOU kadeřnické v Karlíně. Společně jsme ladili jak na Magistrátu hl. m. Prahy získat finanční prostředky na opravu těchto škol, případně jejich další rozvoj.

Během týdne jsem se setkal i se zástupci společnosti Sekyra group na opravdu úvodním setkání s předáním aktuálních podkladů k zástavbě Rohanského ostrova. Ostatně jsem si následně přečetl i článek, který byl o této možnosti stavby napsán.

Zajímavější bylo další setkání s panem farářem Klimkovičem. Jako doprovod paní místostarostky Borhyové jsem mohl být přítomen tomu, že bude pokračovat Bohnické posvícení a těšení, které bohužel bylo letos přerušeno z rozhodnutí předchozího vedení radnice.

Ve čtvrtek probíhalo Sympozium k Negrelliho viaduktu a jeho budoucího využití. Organizátorům se povedlo dostat na jedno místo skoro všechny zainteresované. Přes oslavné následující články musím říci, že situace na místě naznačovala spíše mnoho a mnoho hodin dalších jednání.

A v pátek končil mezinárodní šachový turnaj v hotelu Olympic. Bylo mi ctí předat ceny a pohovořit jak s organizátory tak s některými šachisty, kteří byli celkově z 34 zemí.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124