Slovo starosty

Vážení čtenáři,

v měsíci srpnu jste se mohli dočíst, že byl spuštěn přívoz mezi Holešovicemi a Karlínem. Tento přívoz pod názvem „Holka“ provozuje Pražská paroplavební společnost pro hlavní město Prahu a svezení je to jistě zajímavé. Z Holešovic se dostanete na ostrov Štvanice a pak dále lodí přímo do Karlína. Přívoz byl spuštěn díky iniciativě Prahy 7 a za přispění Magistrátu hl. města Prahy.

Možná si ještě vzpomenete, že Praha 8 před časem společně s Prahou 7 podepsala memorandum, že ve stejném místě by chtěla zprovoznit lávku pro pěší. Lávku, která by konečně propojila naše dvě městské části. To je cíl, který společně s místostarostou Petrem Vilgusem máme jako svoji klíčovou prioritu. Přívoz tento záměr vhodně doplňuje. Lávka by měla trvale propojit tato dvě území. Již před několika lety byla dokonce i vyprojektována podoba této lávky. Po této stránce je tedy prakticky vše připraveno k realizaci. Tedy až na to, co je většinou kamenem úrazu – a to jsou peníze. Ani jedna z městských částí nemá na takovouto stavbu finanční prostředky, a proto je potřeba prosadit zajištění prostředků na tuto investici přímo od Magistrátu.

Mnoho občanů také oprávněně volá po tom, aby území Rohanského ostrova, které vypadá opravdu ošklivě, bylo naší částí zrekultivováno a oživeno. Já osobně bych si nepřál nic jiného, ale bohužel pozemky Rohanského ostrova nejsou naše. Aktuálně jsem zahájil jednání s Magistrátem, která by měla vést urychleně ke koncepčnímu oživení a využití tohoto místa pro volný čas.

Roman Petrus starosta MČ Praha 8

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124