Praha 8 uspořádala tábor pro děti od 5 do 16 let

TitulekVe dnech 25. července až 1. srpna byl v Srbské Kamenici v srdci Českého Švýcarska z iniciativy starosty městské části Praha 8 Romana Petruse uspořádán letní tábor pro děti z Prahy 8 ve věku od 5 do 16 let. „Chtěli jsme dětem z Prahy 8 umožnit zajímavé sportovně vzdělávací vyžití v krásné přírodě. Vložené úsilí podle zpětných reakcí rozhodně stálo za to,“ říká starosta Roman Petrus.

Tábor, o který se starali jak někteří zaměstnanci úřadu městské části, tak uvolnění zástupci Policie České republiky, ale i zastupitelka MČ Praha 8 Markéta Adamová, měl nabitý program. Děti si v průběhu táborových her mohly vyzkoušet různé druhy vyšetřovacích policejních metod, dále se učily spolupráci a komunikaci v oddílech. Celým táborem děti provázel Malý policajt, což je obdoba Foglarových bobříků. Děti mohly dosáhnout nejvyšší důstojnické hodnosti plukovník. V rámci Malého policajta měly děti možnost naučit se základy zdravovědy, rozeznávat různé druhy rostlin a stromů, a i přes prázdniny oprášit anglický jazyk.

Hlavní součástí programu pak byla celotáborová hra nazvaná Malý detektiv, jejímž námětem byla současná práce policie. Hra byla zahájena výbuchem trezoru, v němž byly ukryty různé cennosti. Děti měly v průběhu následujících dní za úkol odhalit, kdo je pachatelem tohoto zločinu. Celotáborová hra se skládala ze sedmi etapových her. Děti si vyzkoušely ohledání místa činu za pomocí kriminalistického kufříku (snímání otisků prstů, získávaní pachové stopy, trasologické stopy aj.). V rámci vyzkoušení spolupráce v kolektivu byla dětem přichystána hra, v níž měly seskládat výpovědi svědků. Jednou z her bylo též sestavení indentikitu pachatele.

Do této hry se osobně zapojili i oddíloví vedoucí, což dělalo hru mnohem zábavnější. Výsledky celotáborové hry byly vyhlášeny v pátek 31. července. U předávání cen byl přítomen i zastupitel Vít Céza, který se za městskou část podílel na přípravách tábora. „Jsem moc rád, že se nám tábor letos podařilo uspořádat, za což je třeba velmi poděkovat hlavní vedoucí Kristýně Zemanové a týmu lidí kolem Jany Mikové, kteří mají dlouholeté zkušenosti s prací s mládeží v Praze 8,“ říká Vít Céza.

Odměny bylo možné pořídit jak díky samotné městské části, tak díky mnoha sponzorům. Jak dodává hlavní vedoucí Kristýna Zemanová: „Ráda bych poděkovala společnostem AUSTIS a.s., Českomoravské stavební spořitelně, a.s., DAP a.s. – dlaždičsko asfaltérské práce a finančnímu poradci Martinu Borečkovi z Wüstenrot a.s. – Pobřežní 87/68, Praha 8 – Karlín, kteří nám na letošní dětský tábor pořádaný ÚMČ Praha 8 v Srbské Kamenici darovali odměny pro zúčastněné děti. Dárky se sešly velmi krásné a jménem vedení dětského tábora za ně dárcům ještě jednou děkuji.“

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124