Nová podoba náměstí V Bohnicích

Zapojte se do rozhodování o podobě budoucího nového centrálního náměstí a parku u OC a KD Krakov v Bohnicích!

Nové vedení radnice Městské části Praha 8 nadále pokračuje v přípravě revitalizací zásadních veřejných ploch v Praze 8. Cílem je nalézt pro každou z řešených ploch návrh úprav, který bude nejlépe odpovídat jejímu významu v městském organismu, případně i nalezení nových odpovídajících veřejných funkcí. Součástí řešení musí být i odpovídající péče o veřejnou zeleň a parkové plochy.

Jak říká starosta Prahy 8 Roman Petrus, který osobně dohlíží na přípravy budoucí velké revitalizace: „Prostor mezi OC a KD Krakov představuje zcela jedinečné místo pro velkou část bohnicko-čimického sídliště. Je s podivem, že toto místo po dlouhá léta nikdo neřešil. To chceme po diskuzi s občany napravit.“

Vedení radnice se během poměrně krátké doby od voleb podařilo získat od hl. m. Prahy příslušné pozemky mezi OC a KD Krakov do své správy. Celá lokalita je v současné době velmi zanedbaná, stávající zpevněná plocha náměstí je zchátralá a zbytek tvoří travní povrch bez odpovídající vegetace a dalších funkcí. Předseda Komise pro životní prostředí Vít Céza k tomu dodává: „Tolik potřebnou revitalizaci tohoto významného náměstí a budoucího parku jsme od počátku chtěli pojmout komplexně, tedy skrze diskuzi s občany městské části i odbornou veřejností. Proto jsme iniciovali vypracování návrhů studentů ČVUT, které nyní vystavujeme v KD Krakov a které budou sloužit jako inspirace pro diskuzi s občany.“ ¨

Výstava studentských prací v KD Krakov potrvá až do konce letošního září. Začátkem října na ní naváže veřejné projednávání, na kterém budou jak studentky, které návrhy připravovaly, tak občané diskutovat o budoucí podobě celé plochy.

U vystavených plakátů budou k dispozici hlasovací schránky, kam budou moci občané vkládat podněty. Ty bude zároveň možné psát na email předsedy Komise pro životní prostředí Víta Cézy. Jednotlivé podněty od občanů zpracuje a výsledky na výše uvedeném veřejném projednávání začátkem října představí arch. Ondřej Tuček, který s městskou částí spolupracuje na přípravě revitalizací veřejných ploch.

Starosta Roman Petrus závěrem dodává: „Nad projektem přebírám osobní záštitu a udělám vše proto, aby bylo po diskuzích s občany ještě během stávajícího volebního období nové centrální náměstí s parkem řádně dokončeno. Rád bych Vás tímto srdečně pozval k diskuzi.“

Podobný model spolupráce s občany a odbornou veřejností bude nastaven i v případě přípravy revitalizace náměstí u metra Ládví. Zde aktuálně probíhá studentská urbanisticko-architektonická soutěž, ze které vzejdou ideové návrhy, které budou začátkem září postoupeny občanům k diskuzi, jež bude taktéž korunována veřejným projednáváním se zástupci městské části.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124