Nová zastávka MHD v Karlíně

Městská část Praha 8 vyjednala s ROPIDem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy novou zastávku autobusu MHD nedaleko Negrelliho viaduktu. Městská část tak vyšla vstříc dlouhodobému požadavku obyvatel po lepší dostupnosti této lokality. Důvodem je zajištění lepší dopravní obslužnosti Karlína se Žižkovem. Tyto oblasti doposud spojoval pouze Žižkovský tunel.

Nová zastávka bude umístěna v ulici Prvního pluku nedaleko Sokolovské a Pernerovy ulice.

„Oceňuji iniciativu občanů, kteří nám dávají návrhy změn v dopravě, které by uvítali. Přestože toto není v naší kompetenci, snažíme se dále tyto požadavky komunikovat s příslušnými organizacemi. Nová zastávka se podařila vyjednat a to je určitě, nejen pro obyvatele Karlína, dobrá zpráva,“ uvedl radní pro dopravu Karel Šašek.

Pokud ROPID i TSK, které zastávku mají zrealizovat, budou postupovat dle plánu, nová zastávka bude funkční na podzim tohoto roku. Nejprve bude fungovat jako zastávka na znamení, což je běžný postup u nově vzniklých zastávek.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124