Primátorka Krnáčová navštívila Prahu 8

Primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová postupně navštěvuje všechny pražské městské části. V pondělí 13. července navštívila i městskou část Praha 8.

Schůzky s ní se zúčastnil starosta MČ Praha 8 Roman Petrus spolu se zastupitelem a předsedou Komise pro životní prostředí Vítem Cézou. V úvodu jednání byla diskutována problematika heren, zejména konkrétní obsah připravované nové plošné vyhlášky o regulaci hazardu. Hlavním obsahem jednání pak byly tři prioritní oblasti, a sice problematika vodního toku Rokytka z hlediska povodní, Pražské stavební předpisy, finanční situace Prahy 8 a budoucí financování městských částí ze strany Magistrátu hl. m. Prahy.

Starosta Petrus představil iniciativu městských částí týkající se společných aktivit vedoucích ke zlepšení stávajících protipovodňových opatření na vodním toku Rokytka. Informoval, že v září tohoto roku bude hl. m. Praze předán zpracovaný seznam nejdůležitějších protipovodňových opatření v jednotlivých městských částech, které bude tato iniciativa společně prosazovat. Primátorka Krnáčová zdůraznila potřebu vhodného systému včasného informování při blížících se povodních a určení hlavního subjektu, který bude toto koordinovat. Zároveň podpořila roli a odpovědnost Prahy 8 v koordinaci aktivit vedoucích ke zlepšení protipovodňových opatření na Rokytce.

V rámci diskuze o Pražských stavebních předpisech starosta Petrus nastínil hlavní problematické části, které v tomto dokumentu Praha 8 vidí. Jde zejména o parkování v klidu, o výškové hladiny a o odstupy jednotlivých budov. V případě, že by začaly platit Pražské stavební předpisy v nezměněné podobě, došlo by k velkým problémům, zejména v některých sídlištích Prahy 8 (nedostatek parkovacích míst, zahušťování zástavby).

V rámci diskuze o financích bylo poukázáno na rozhazovačnou politiku předchozích vedení Prahy 8, která vedla k prodeji velké části majetku bez patřičných kompenzací. Díky tomu bude Městská část Praha 8 stejně jako mnohé další pražské městské části potřebovat zvýšit příjmovou stránku ze strany hl. m. Prahy či jiných subjektů.

V závěru schůzky byla diskutována výstavba problematické nové radnice na Palmovce či problematika chátrajícího paláce Svět. Praha 8 oceňuje osobní návštěvy primátorky v jednotlivých městských částech a věří, že tím přispěje k vyřešení hlavních diskutovaných problematik.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124