Z Karlína do Holešovic po vodě

Hlavní město Praha společně s MČ Praha 7 a organizací ROPID připravuje na letošní léto zkušební provoz nového přívozu přes Vltavu, který propojí Bubenské nábřeží v Holešovicích, východní cíp ostrova Štvanice a nábřeží v Karlíně.

Zkušební provoz přívozu P7 by měl být zahájen v srpnu a potrvá do konce října. Jezdit bude malé plavidlo o kapacitě 12 osob, umožňující přepravu kočárků i jízdních kol.

„Praha 8 uzavřela memorandum s Prahou 7 o propojení Karlína s Holešovicemi lávkou. O té intenzivně jednáme s Magistrátem hlavního města Prahy. Lávka by byla vhodná pro pěší i cyklistické spojení těchto dvou městských částí. Pokud jde o přívoz, jsem rád, že přispěje k další diskusi. Cílem je však pro Prahu 8 lávka,“ řekl starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124