Oprava průčelí Libeňského zámku

Ještě tento rok by měla být opravena fasáda východního průčelí Libeňského zámku. V současné době probíhá výběrové řízení na realizátora opravy.

Součástí opravy je rekonstrukce fasády průčelí, restaurování znaku a fragmentu sgrafita. Památkáři připravili návrh technologického postup a škálu využitých barev tak, aby oprava ponechala vzhled zámečku autentický.

„Těší mě, že po letošní ukončené rekonstrukci zámecké kaple a sakristie dojde i na fasádu průčelí včetně znaku města,“ uvedl starosta Roman Petrus.

Znak městské části je poměrně známý, ale málokdo zná jeho původ. Jedná se o znak Starého Města pražského, který pochází z roku 1649, kdy byl do této podoby polepšen císařem Ferdinandem III a byl odměnou za věrnost Prahy v boji proti Švédům. Doplněna byla obrněná paže s mečem v bráně a v horní části byl umístěn říšský orel s iniciálou a prapory městských setnin.

Fragment sgrafita na jižní fasádě o velikosti cca 1 m2 bude také opraven. Jedná se o historickou výzdobu provedenou technikou sgrafita s rostlinným motivem, ojedinělý pozůstatek výtvarného řešení renesanční fasády zámku.

Po skončení rekonstrukce průčelí se také se chystají úpravy zeleně v jeho okolí. Před zámečkem budou umístěny tzv. treláže – dřevěněné konstrukce, na které se umístí popínavé rostliny. Například to mohou být růže.

Opravy průčelí byly zahájeny již v červnu roku 2014. Po lokálních zednických a štukatérských opravách bylo průčelí celoplošně čištěno nízkotlakou vodou. V této fázi oprav bylo zjištěno, že původní fasádní nátěr nedrží na původní štukové omítce. Došlo k výraznému opadávání svrchní vrstvy a práce byly zastaveny. Protože ve štuku byla nalezena sádra, je třeba na průčelí odstranit celou štukovou vrstvu. Kvůli této úpravě byly práce přesunuty do klimaticky vhodnějšího období v roce 2015.

V nedávné době byla také ukončena oprava Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie a přilehlé sakristie. Nyní mají původní historickou barevnost a už jim nehrozí zničení vlhkostí jako v minulosti.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124