Snaha MČ Praha 8 předejít dopadům povodní

Dne 15. června 2015 proběhla na Praze 8 schůzka starostů obcí a městských částí, kteří tvoří samosprávu v povodí řeky Rokytky a Říčanského potoka, kterou inicioval starosta Prahy 8 Roman Petrus. Je to poprvé, kdy proběhlo společné jednání všech dotčených starostů spolu se správci řeky Rokytky – tedy Povodím Vltavy a dále Lesy hlavního města Prahy.

Z diskuze vyplynuly dva zásadní společné projekty do budoucna. První zaměřený na zlepšení informačního a hlásného systému na řece Rokytka a na Říčanském potoku. Tento systém by měl v době povodní dát obyvatelům Prahy 8 potřebné minuty či hodiny pro včasnou evakuaci či záchranu majetku. Dalším bodem je pak změna krajiny tak, aby se voda mohla přirozeně rozlévat.

Všichni zúčastnění se shodli, že na území středočeského kraje funguje řada projektů, které se této oblasti věnují. Starostové městských částí Prahy vyjádřili těmto projektům podporu a zároveň se připojí k případnému partnerství v nich.

Měla by také vzniknout společná deklarace pro Magistrát hl. m. Prahy. Ten by změny v krajině, které požadují starostové městských částí, měl umožnit a investovat do nich finanční prostředky.

„Rádi bychom přispěli k tomu, aby obyvatelé Prahy 8 pocítili případnou další povodeň v daleko menší míře. Proto je důležité plánovat včas a se všemi subjekty, které mohou v této problematice pomoci,“ uvádí starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124